Kan kommunismen overleve i Danmark?

Af Xinxin Ren Gudbjörnsson 126

Umiddelbart lyder den kommunistiske model meget fin: Alle er lige og kan til enhver tid få tag over hovedet og mad på bordet, uanset om man arbejder meget eller meget lidt. Uddannelser og hospitaler tager ingen brugerbetaling. Man betaler efter evne og indkomst for forskellige offentlige services. Men hvorfor er der så kun få kommunistiske stater tilbage i verden? Og hvorfor holder Danmark fast som et af de sidste kommunistiske lande?

Da man i Kina gjorde op med det fundamentalistiske kommunistiske system i 1978, var det af nød, og ikke af vilje. Det kommunistiske parti havde flere års interne stridigheder pga. økonomiske problemer og uro i befolkningen. Lønmodtagermentaliteten dominerede i datidens Kina, og få var motiveret til at yde for at kunne nyde. Modellen med at tage fra de rige og give til de fattige fejlede, fordi der ikke var flere rige tilbage. Det var nemlig ikke motiverende at få tingene foræret, og man værdsatte ikke de gratis ting.

Da man indførte kommunisme i Danmark (det som magthaverne kalder velfærdssystemet), var det fordi man ville sikre stabilitet i samfundet, så de fattige ikke blev fristet til revolution. Efter flere årtier går det desværre ikke for godt. På overfladen er alle lige, men i virkeligheden er nogle født med privilegier, andre kun kan fantasere om. De gratis uddannelser og hospitaler er blevet ringere med årene, god undervisning og behandling er nu noget, man får, hvis man er heldig eller har råd. Magthaverne har opfundet en masse positive udtryk for at dække over de massive og ødelæggende besparelser: Folkeskolereformen, inklusion, lektiecafe, den nye akutordning etc.

Når økonomien går skidt, finder man nogle syndebukke, det har man jo set før. Disse syndebukke får al skylden for ting, der er gået galt i samfundet. I vores tilfælde er syndebukkene blevet dem, der ikke klarer sig så godt i samfundet. Man har tankeløst uddelt goder til godtroende folk som tog imod dem, nu er det pludselig deres egen skyld, at de er blevet »samfundsnassere«. Systemet har skabt en masse mennesker på passiv forsørgelse, curling indvandrere, den negative sociale arv og mange flere hovedpiner.

Det såkaldte velfærdssystem giver også magthaverne påskud til evigt stigende skattetryk, mens ydelserne bliver dårligere. Mange vil dog stadig holde fast i illusionen om velfærd og foretrække de gratis goder. Men som bekendt kan man kun narre nogle folk hele tiden og alle folk i noget af tiden. Før eller siden vil størstedelen af befolkningen indse, at gratis er den højeste pris.

(Indspark bragt i Berlingske 12. november 2014)

126 kommentarer RSS

 1. Af Preben Jensen

  -

  LAD OS NU BARE TAGE DET HELT ROLIGT……..

  Fanden hytter jo sine, og ret beset er kommunisme jo ikke andet end en blanding af uvidenhed, ondskab og dumhed, tilsat et par tons rendyrket idioti samt indtil flere stænk afstumpet sadisme. Så kommunismen skal såmænd nok overleve længe endnu. Jeg tror ikke at vi behøver at være bekymrede.

  Og skulle kommunismen endelig komme i vanskeligheder, tager den røde blodtørst og kannibalisme jo bare navneforandring til næstekærlighed, verdensredning og sød social forståelse.

  Hvis der er noget der er trygt og sikkert her i Danmark, er det de skinhelliges fortsatte trivsel. Ingen bør ligge vågen om natten af frygt for deres fremtid.

 2. Af soren sorensen

  -

  Danmark et et borgerlig plutokrati. intet med kommunisme at gore xin xin. Kina ligeledes.

  Faktisk paanaar nordkorea og kina har vi ingen officielle kommunistiske lande som derudover mere er som vores eget borgerlig plutokrati. Dette efterlader cuba som er socialistisk for kommunistisk. Et af verdens fattigste lande med verdens naar laveste bornedodlighed og bedste sundhedssystem og uddannelsessystem som dog pga af borgerlig plutokratisme i Danmark og USA ikke faar lov at handle med os mere end et par flasker rom. Maersk kan jo fx ikke lave forretninger i USA hvis de laver forretninger i Cuba. Saadan har plutokratiet odelagt cubas okonomi og Fidel Castro’s fantastiske drom om et ordentlig samfund med retfaardighed og justits for alle racer inklusive kinesere modsat det Danske plutokrati.

  Endnu en borgerlig religios kristen der aavler los om det Danske folk med gud som vejleder i det fornuftige land med 90% ateister. Snart alle blogejere her i B er religiose nu. Vil marreridtet ingen ende faa og nuanceret faa ordet?

  Nej vi har ikke kommunisme i DK xinxin.. Men vi ser borgerlig fascisme mere og mere..Manglende ytringsfrihed til folket og onsket om skraldeopsamlere overalt og tjenestefolk igen.

 3. Af Henrik S

  -

  Godt set !
  Velfærdssamfundet er den rene kommunisme og nu da økonomien mangler , er systemet ved at bryde sammen. Nøjagtigt som i USSR , Kina m.fl.
  Det gik da vi var et lille homogent folk , men nu da vi er igang med at udvide velfærden til polakker , rumænere , arabere , tyrkere m.m. , Hvis disse blot har sat deres fod i Danmark , begynder det at knibe.
  På denne måde bliver de radikale de fremmeste til at afvikle velfærdsstaten.
  Der er intet der tyder på , at politikerne vil stoppe denne afsindige ødslen med danskernes penge. Jomere de ødsler , jo før bryder det sammen og jo før siger de danske skaffedyr stop.
  Når der ikke længere er penge til indhyldede fødemaskiner der ikke vil arbejde , jo bedre.

 4. Af Thomas Jensen

  -

  Hvis vi kan kalde velfærdssamfundet for kommunisme, er Det overstået. Velfærden er væk, kapitalister har solgt vores arbejdspladser og velstand for en kortsigtet personlig berigelse.

  Men måske bliver kapitalisterne udfordret nu. Klassesamfundets tilbagevenden har skabt en stor arbejdsløs arbejderklasse som behandles som skidt af de selvsamme kapitalister der bragte dem i situationen ved at forære arbejdspladsernd til bl.a. kina.

 5. Af soren sorensen

  -

  Xin Xin husk ytringsfriheden.
  Du er ikke i udemokratiske plutokrati kina nu men i det demokratiske plutokrati vaalde Danmark.

 6. Af Finn Bjerrehave

  -

  Enhedslisten er beviset på kummunismen stadig lever i fremgang i Danmark, og hvad bilder vælgerne sig ind.
  Danskerne måske verdens dummeste vælgere.Finn Vig

 7. Af Jan Petersen

  -

  Den danske (nordiske) velfærdmodel slår alle andre samfundmodeller i verden med lysår. Og det er beskæmmende at se, de selv samme politiske partier, der har brugt generationer på at bygge modellen op, i løbet af ganske få årtier er i stand til at rive modellen ned igen.

  Sammenhængkraften i netop vor model har alle dage været et lille samlet homogent folk, der var stolte af at være anderledes end alle andre. Havde vi lyst til at se fremmede kulturer, tog vi på charterrejse i et par uger, og vendte hjem igen fyldt med glæde over at være dansker og bo i Danmark.

  Den glæde er for bestandig væk takket være ÆGTE kommunistiske tiltag i form af tvangopløsning af identitet- og kulturforskelle. Problemet her er vel blot, at INGEN kan tvinges til at elske næsten, hverken i et ægteskab eller et samfundfællesskab!

 8. Af Jørgen F.

  -

  For øjeblikket har vi det herligt
  her på Islands Brygges kaj
  i vort ny-Radikale, socio femi sammenhold
  men den dag DF’erne kommer
  & det gør de jo nok en dag
  har jeg solgt min lækre penthouse & købt en ny i downtown Stockholm

 9. Af Jesper Lund

  -

  Kommunisme i Danmark?

  Den britiske tænketank Legatum Institute har i en undersøgelse fundet frem til at med hensyn til foretagsomhed og erhvervsmuligheder opnår Danmark med en andenplads blandt de 142 lande, som undersøgelsen omfatter.

  Verdensbanken kom for nylig til en næsten tilsvarende konklusion ved at udnævne Danmark til at være Europas mest attraktive land for iværksætteri. I modstrid med at Danmark skulle være kommunistisk.

  Danmark er ifølge den britiske tænketank verdens fjerdebedste land at leve i kun overgået af Norge, Schweiz og New Zealand.

  Xinxin, forhold dig til den virkelige verden i stedet for en verden konstrueret inde i dit hoved.

  Vi har problemer i Danmark, men der er ingen grund til at overdrive.

 10. Af Hans Hansen

  -

  Na XinXin. Du kan ikke sætte lighedstegn mellem kommunisme og velfærdssystem. De to ting har ikke for fem flade øre med hinanden at gøre. Der er et par ligheder, men sådan nogen finder du i al politik.

  Grunden til at der er så få kommunistiske systemer tilbage kender du jo godt. Du har selv givet svaret. De dør på grund af korruption. Alle et-stats systemer uddør uanset om de er sekulære eller religiøse, og den korte forklaring er korruption. Når der ikke er penge nok, så stjæler folk. Det er jo ikke så mærkeligt, heller ikke at nogle stjæler selvom der er penge nok, men er pengene få, så mærkes tyverierne så meget kraftigere. Det øger korruption endnu mere, og korruptionen er ethvert samfunds værste fjende.

  Der er andre forklaringer end den korte, men så prøv at stille spørgsmålet på en anden måde.

 11. Af Jens Holm

  -

  Det er ikke kommunister, som har skabt dem nu lettere udvandede velfærdsstat. I givet fald er de kraftigt medvirkende socialdemokraterne, som tidligt forkastede og brød ud fra Internationale osv.

  Så der er tale om et enigt samarbejde. Jeg mener ikke kommunisme er en duelig statsform i sig selv og er enig i, at socialisternes succes er et resultat af kapitalismen og herunder liberalismens meget mørke bagsider.

  Kapitalisterne har jo gavn af det. Fik man ikke en god løn, et arbejde, en bolig osv. så var der jo ikke nogen købere til fabrikkernes produkter. På den måde har man et stykke af vejen konsensus.

  Her vil der altid være en kamp, for samfundet her har jo også skabt en veluddannet arbejdskraft og så handler det bl.a. om, hvordan det samlede udbytte fordeles ud over lønnen.

  Du glemmer altid, at produktion også har en række omkostninger, selvom man sikker også er forpligtet til at rydde op, og det er normalt at tørre fødderne af, hos dig.

  Og vi ejer alle sammen landet, så derfor er ejerskab ikke ubetinget. Man tager ansvar.

  Det samme gælder naturligvis de, som ikke kan klare sig. De skal ikke bare kastes bort, som man gør i et bistade – duer ikke skrub af, væk.

  Det kan man gøre med dyr og gør det. Lige nu slagter man 100 vis af høns i Holland.

  Jeg er enig i, man undgik voldelige revolutioner her, men det gik jo i trin, hvor fornuften ikke sejrede hver gang – se evt. det historiske 1864.

  Men omvendt så gav denne gradvist større frihed(kvinderne fik valgret i 1915) en langt større produktion. Omvendt skabte den jo behov for en række fællesskaber, hvoraf arbejdernes og landbrugets andelsfællesskaber er de mest kendte.

  Men man byggede – privat i første omgang – mængder af typer inst. til alle aldre og alle kategorier. Velfærdsstaten er også sådan et trin, og der er også en række stordriftsfordele. Man havde især brug for kvindelig arbejdskraft for at øge levefoden. Derfor skulle flere uddannes, flere børn kunne passes sammen. P-pillen blev udbredt, kvinder fik deres egen lønkonto i stedet for kostpenge, og ud af dette skabtes en masse helt ny erhverv ved innovation, hvor mange gamle forsvandt.

  ;Man kan således ikke bare, som Du gør, ævle løs om pengene uretfærdigvis går til andre, og vi er dovne og uduelige. Der er tale om en stort set god samlet løsning, som har flerdoblet levefoden adskillige gange siden EU i 1972.

  I dette glemmer diverse borgerlige ofte, de selv har hænderne dybt i lomrnerne i statskassen, og når ydelserne bliver dårligere -SÅ ER DET JO FORDI – der er nogle, og dette naturligvis må justeres efter skøn, fejl og ikke mindst konjukturer.

  Myten med skattetrykker passer ikke. De bedst fungerende lande har netop et højt skattetryk. Det vigtige er, om man får noget for skattepengene. Det mener jeg, man gennemsnitligt gør. Vi har også en stor og effektiv arbejdsstyrke, der både kan producere og sørge for sine egne. Sine egne er samfundet.

  Bryder mig slet ikke om din måde at mishandle Megadata på. Måske kunne det gå, hvis det var private firmaer, som havde skattevekslingsadresser i Lichtenstein. Måske er det den bedste måde at få trækprocenten ned – at alle betalte deres skat.

  Med OW bunker Jens Holm

 12. Af Anders Madsen

  -

  Ifølge det stærkt højreorienterede The Heritage Foundation som kalder Danmark socialistisk og The Wall Street Journal er Danmark efter Schweiz og Irland det økonomisk friest lande i Europa for 2014.

  Danmark scorer konsekvent topplaceringer i velstand, innovation og har den laveste børnefattigdom i verden sammen med Norge i.f.g. OECD.

  Ovenstående indlæg er det rene nonsens.

  I Danmark bruger man mindre på sundhedsvæsenet end USA hvor virksomheder og advokater tjener på andres sygdomme og folk med små penge kan blive ruineret hvis de da kan få behandling.

  I USA er der ikke-reaktionære der ser misundeligt på ansatte i McDonalds i Danmark der kan leve af deres løn takket være 3F og vores fagforeninger.

 13. Af Arvid Holm

  -

  Kommunisme kan tilbyde retfærdiggørelse af asocial optræden ligesom andre overbevisninger, der sigter på et alternativt samfund.
  Det nuværende samfund skal jo nedbrydes, så der bliver plads til det kommunistiske slaraffenland eller det islamiske ditto.
  Fristelsen er stor, når man ikke er tilfreds med at få løn som forskyldt.

 14. Af Preben Jensen

  -

  Kan man mon sætte et indlæg nr. to på, eller ryger det mon i filtret? Det gør det på mange blogs, for avisen er begyndt at bekæmpe ytringsfriheden på mange forskellige måder. Flere steder ryger selv en første kommentar på en enkelt linje i fælden, og er den på flere linjer er det tit spildt arbejde at skrive. Vores demokrati skal åbenbart afskaffes hurtigst muligt. Der er ihvertfald utrolig mange ting man helst vil skjule. Nu vil jeg lige se om det her kommer på, inden jeg skriver videre. Hvis ikke mere kommer på om lidt, er det stoppet af filtret.

 15. Af Preben Jensen

  -

  Svaret på om kommunismen kan overleve i Danmark er nok at det kan den ikke. Det er den for dum til. For den samlede politik er nu så stupid og selvmorderisk, at den ødelægger alt, inklusive økonomien, erhvervslivet, familierne, velfærden, freden og kommunismen. Fremtidens Danmark bliver en slagmark, hvorefter islamisterne tager over og udrydder enhver form for kommunisme, humanisme, demokrati og civilisation.

  Enhver burde forstå det. Regeringen har intet til overs for danskerne, men foragter både dem, riget og alt hvad der er i det. Hvorimod R og S elsker alt med fjernstyring fra Bruxelles og alt med multi-kulti og masseindvandring og totalitær ideologi. Men selvfølgelig er der mange der ikke forstår virkeligheden omkring dem. De vrøvler løs om at vi skal vælge mellem kommunisme og kapitalisme. Men sandheden er nærmere at vi skal vælge mellem skin-demokrati og ægte demokrati. Ægte demokrati kan nemlig hindre røver-kapitalisme og gangstervælde, mens fup- og papnæsedemokrati der bygger på løgnepropaganda netop fører til gangstervælde, tyranni og terror og alle mulige former for udplyndring, undertrykkkelse og forræderi.

  Vi lever nu i et land hvor politikerne bruger milliarder på en propagandastation der vildleder og manipulerer befolkningen dag ud og dag ind. Lige før var den i gang med at reklamere for at borgerne skal stikke hinanden af loyalitet overfor “staten”, og man snakkede om varmerekorder. Men nævnte intet om at USA og Sibirien nu er ramt af kulderekorder. Og kriminaliteten falder og falder på ottende år, og er vel nu lig nul?

  Nogle typer stoler blindt på alverdens “undersøgelser”, og glemmer at tænke selv. Det er ofte “undersøgelser” der placerer Danmark helt i top. Men enhver der læser meget og taler med mange mennesker, og gør sine egne iagttagelser, kan konstatere at Danmark er et sygt, sygt samfund der er ved at falde fra hinanden. I det mindste kan man konstatere at regeringen er komplet uduelig og er ved at skubbe millioner af danskere ud i afmagt og elendighed.

  Staten bliver mere og mere nævenyttig, formynderisk og undertrykkende for hver dag, og danskerne står efterhånden i inkompetance, fup og forræderi til halsen.

  At der virkelig er noget helt galt med europæisk og dansk politik, kan enhver selv overbevise sig om ved at læser aviser og bøger. Her vil jeg nøjes med at foreslå avisens egen kronik onsdag “BEGÅR FRANKRIG SELVMORD”. Samt artiklen “DANMARK ER I FRIT FALD NED I AFGRUNDEN”.

 16. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Det, der er galt med kommunismen i Danmark er produktiviteten.

  Om f.eks. skolelærere laver noget eller ej, det er sådan set ligegyldigt; men det koster for meget at holde den elendige produktivitet. Altså: Det at gå i skole har altid været modbydeligt; men den direkte fordummelse, der sker er dræbende.
  Dvs. den egentlige skade lærerne gør er, at de spilder børns tid, som kunne have været anvendt på at lære noget.

  Det er såmænd ikke spørgsmålet om lærere og hospitaler er mere eller mindre overbetalte – det er, at de er i vejen for andre.
  Den uhensigtsmæssige behandling på hospitalerne med lange ventetider. Her er problemet at havde der været en ordentlig produktivitet, så havde ventekøen ikke været så lang. Det er problemet med den arbejdsstyrke, som i stedet for at være syg kunne have lavet noget produktivt!

  Evighedsstudenter betyder ikke noget, fordi de koster reelt ikke noget – om der ikke er 100 til en forelæsning eller ikke er 50 – det er såmænd lige meget. De opholder ikke de studerende som skal være færdige og lave noget. Derfor er taxameterordningen skadelig, fordi den tilskynder universiteterne til at producere en masse kandidater ved at sænke kravene. Dermed bliver kvaliteten for ringe på “produkterne”. At der er nogen, der skal have det ind med skeer og så evt. skal bruge lidt længere tid – det er lige meget – det skal de under alle omstændigheder.

 17. Af Preben Jensen

  -

  PS: For een gangs skyld er der en artikel der kritiserer de radigale. Se den korte avis.

 18. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Jeg mener analogien til Kina er forkert!

  Se problemet i Kina er, at produktiviteten i landbruget er så ringe, hvilket gør at fødevarepriserne bliver for høje. Arbejdskraftens marginale produkt i kinesisk landbrug har nærmest været negativ – forstået på den måde, at den samlede fødevareproduktion stiger ved, at der er FÆRRE ansat i landbruget.
  At de flytter ind til byerne og laver ingenting – eller bygger en kinesisk mur til – det gør i sig selv fødevareproduktionen større.

  I Europa – rigtigt: I udpræget grad Danmark – er problemet med velfærdsstaten det modsatte. Nemlig at visse offentligt ansatte (de kan så også være private – det er ikke der skillelinjen går) går i vejen i byerhvervene. At f.eks. indvandrerkvinder ikke laver noget – det er sådan set ligegyldigt – bare de ikke går i vejen. Det gør de så, fordi der er ansat et utal af behandlere til at gøre noget ved det, der opfattes som en ulykkelig situation. Det er sådan set ikke underholdet af f.eks. indvandrerne, der betyder noget.

  Man kan f.eks. i Kina se hvordan jernbanerne sviner groft med antallet af ansatte. Små mænd står med flag langs hele strækningen. Om de står der eller ej, det er sådan set ligegyldigt.

 19. Af Thomas K. Rasmussen

  -

  Der er jo stadig ca. 10% af Danmarks befolkning som er tosser og som stemmer på revolutionspartiet Enhedslisten som bl.a. vil afskaffe politiet og den private ejendomsret og indføre revolution!

 20. Af Ulf Timmermann

  -

  Det her blev nægtet optagelse i et andet blog-spor, som også tager velfærdssamfundet op til behandling. Siger ikke hvilket. 🙂 Det lyder sådan her:

  “Ét deler sig i to”, det gør velfærdssamfundet også; det har sine gode sider, men har naturligvis også sine dårlige; det har voldsomme bivirkninger – og er blot en politisk kastebold. Og, hvad er forskellen på en “rød” og en “blå” finanslov i procenter – eller skal vi helt ned på promiller? Og alligevel kan de få procenter – eller promiller – få hele showet op at køre.

  Som Jan Petersen allerede har nævnt, åbnede Fogh Rasmussen voldsomst for sluserne – og efter nogle få år var vi på nippet til at kunne opkøbe hele verden (men forpassede). Og det var et godt eksempel på velfærdssamfundet ikke alene brugt som politisk kastebold, men som en ren bestikkelsesaffære – for at få danskerne til at falde til patten nu da han skulle realisere sit egntlige, politiske projekt: Atter at gøre Danmark krigsførende. Det lykkedes, han blev belønnet. Han blev genvalgt.

  Bortset fra det, Mads Holger, tak for valgtalen”.

  Men jeg vil tilføje: Velfærdssamfundet er ikke en øde ø, som er ene om at skabe en bestemt Ånden i Bistaden. Der er sluppet masser af kræfter løs i Det galoperende Liberale Demokrati, som er med til at skabe Tidsånden og som bestemt heller ikke appellerer til ”dyder” ligefrem, men som tværtimod blot spreder – og adspreder, forbrugs- og underholdningskulturen og de ”værdinormer” og virklighedsopfattelser, de spreder. Undergraver den enkelte med.

 21. Af Ulf Timmermann

  -

  Det her blev nægtet optagelse i et andet blog-spor, som også tager velfærdssamfundet op til behandling. Siger ikke hvilket. Det lyder sådan her:

  “Alt deler sig i to”, det gør velfærdssamfundet også; det har sine gode sider, men har naturligvis også sine dårlige; det har voldsomme bivirkninger – og er blot en politisk kastebold. Og, hvad er forskellen på en “rød” og en “blå” finanslov i procenter – eller skal vi helt ned på promiller? Og alligevel kan de få procenter – eller promiller – få hele showet op at køre.

  Som Jan Petersen allerede har nævnt, åbnede Fogh Rasmussen voldsomst for sluserne – og efter nogle få år var vi på nippet til at kunne opkøbe hele verden (men forpassede). Og det var et godt eksempel på velfærdssamfundet ikke alene brugt som politisk kastebold, men som en ren bestikkelsesaffære – for at få danskerne til at falde til patten nu da han skulle realisere sit egntlige, politiske projekt: Atter at gøre Danmark krigsførende. Det lykkedes, han blev belønnet. Han blev genvalgt.

  Bortset fra det, Mads Holger, tak for valgtalen”.

  Men jeg vil tilføje: Velfærdssamfundet er ikke en øde ø, som er ene om at skabe en bestemt Ånden i Bistaden. Der er sluppet masser af kræfter løs i Det galoperende Liberale Demokrati, som er med til at skabe Tidsånden og som bestemt heller ikke appellerer til ”dyder” ligefrem, men som tværtimod blot spreder – og adspreder, forbrugs- og underholdningskulturen og de ”værdinormer” og virklighedsopfattelser, de spreder. Undergraver den enkelte med.

 22. Af Dan Skaaning

  -

  @ Hurra for dig XinXin – og godt at du tager dette op.

  Vi danskere bliver fattigere år for år og det er vores egen skyld.

  Troen på at vores “gratis velfærd” vitterlig er gratis er jo en løgn. Socialisme ender nemlig altid med at staten løber tør for ANDRE FOLKS PENGE !

  Danmark er det land, hvor det rent økonomisk dårligst kan betale sig at arbejde!
  Det viser en sammenligning af en række overførselsindkomster mellem Danmark, Sverige, Holland og Tyskland, som Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har lavet, skriver Jyllands-Posten.

  Og 2014 bliver et år, hvor antallet af danskere på offentlig forsørgelse sætter rekord. Antallet af offentligt forsørgede er over 2,2 millioner; i et land med kun 5.2 millioner borgere!!

  I 1970 var der godt 800.000 personer på offentlig forsørgelse, fremgår det af Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelse.

  Ud af de 2,2 millioner, der i år får en check fra staten, er de 772.000 i den arbejdsduelige alder – det er jo helt vanvittigt!!!!

  Antallet af 15-29-årige, der ikke studerer, på overførselsindkomst er vokset fra 94.000 i 2008, da finanskrisen ramte, til 124.700 i 2012. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) ifølge Politiken.

  Dansk politik er med al respekt uansvarlig. Vores land er på vej mod afgrunden paa første klasse; det burde da være åbenbart, at ….

  Danmark kan ikke skabe vækst ved at fjerne lysten til at arbejde hos borgerne.

  Danmark kan ikke styrke de svage ved at svække de rige.

  Danmark kan ikke skabe velfærd for penge, der ikke findes paa budgettet.

  Danmark kan ikke skabe borgere med arbejdslyst og offervilje ved at fratage individdet dets initiativ og selvstændighed.

  Danmark kan ikke hjælpe folk ved permanent at lade staten gøre ting for dem, som de skulle gøre selv.

  Danmark har ikke efterlevet disse simple “leveregler” de sidste 40 år. Derfor er Danmark i 2014 er blevet et demokrati i forfald. Vores land har udviklet sig til et oligarkisk demokrati, hvor offentlige institioner udøver magt ved “fiat”.

  Danmark er blevet en eksekutiv junta af valgte og udnævte offentligt ansatte, der hersker og forbruger over 1000 millarder kr. hvert år; alt imedens 200.000 private jobs er forsvundet ud af landet siden 2008 og levestandarden for danskerne stadigt forværes.

  Vi kører mod afgrunden – omend paa første klasse og for “de andres penge” 🙂

  Så kære læsere og klummeskrivere – god weekend !

 23. Af Helge Nørager

  -

  En skriver..
  “Danmark er blevet en eksekutiv junta af valgte og udnævte offentligt ansatte, der hersker og forbruger over 1000 millarder kr. hvert år; alt imedens 200.000 private jobs er forsvundet ud af landet siden 2008 og levestandarden for danskerne stadigt forværes.”

  At de 200.000 jobs som forsvandt, har da intet med bankers letsindige deltagelse i en vanvittig boligboble.
  Som efterlod dem så udsatte at de største skulle havde bankpakke 1,2,3,4 og 5 for at overleve.

  Den driftskredit som mange virksomheder var afhængige af forsvandt, da de idioter i banker mente at, det at glo på mursten er bedre end at investere i industri,.
  De lovede regering at komme virksomheder til hjælp pga bankpakker.
  Og med de nye 30 årige 2 % lån er kursen lagt mod det samme igen.

  Med de hykleriske bonusjægere fortalte ikke sandheden, der kom ikke krediter til virksomheder pga bankpakker og virksomheder har ikke haft andet valg end at gå fallit eller flytte.

  Så det er ikke socialisme men rendyrket liberalisme udført af bankfolk som er direkte ansvarlige for at de 200.000 job er forsvundet.

  Utroligt at ellers kloge mennesker ikke kan se en simpel sammenhæng, men er nødt til at bruge syndebukke som kommunister.

 24. Af Thomas H. Jensen

  -

  Det er forskellene på styreformen, der definerer on Danmark er kommunistisk eller ej.

  Her i landet afholder vi stadigt frie valg, og derfor er det naivt at kalde Danmark for kommunistisk.

  Det er i hvert fald ikke nok at kunne sige: jeg kan ikke lide det og det i Danmark, og jeg kan ikke lide kommunisme. Derfor er Danmark kommunistisk.

 25. Af Helge Nørager

  -

  Boligboblen medførte den værste forringelse af vores konkurrence evne i 100 år.

  Da boligen fordobles i værdi, skulle der afdrages på mere gæld og huslejer steg og steg.
  Dette medførte en stort lønpres, da der skulle flere penge til at betale bolig.
  Virksomheder lod lønnen stige….

  Gæt selv konsekvens, konkurrence evne styrtdykker privatgæld eksplodere og det private forbrug falder da alle penge går til bolig.

  Og lad mig slutte med at sige mursten kan ikke spises og de kan ikke producere en bil eller et tv eller andet.
  Kun give husly.

 26. Af Dan Skaaning

  -

  Ja – enig med HELGE NØRAGER i, at boligboblen er et stort stort problem i Danmark.

  I 1996 kom boliglån med variabel rente og i 2003 de afdragsfrie lån. Danskernes renteudgifter er faldet støt siden 1995 og har gjort det billigere at finansiere lån for mange der har sat sig i et alt for dyrt hus eller lejlighed..

  Kombinationen af de faldende boligpriser siden krisen og det, at realkreditinstitutterne ofte har ydet lån med afdragsfrihed op til grænsen på 80 pct. af boligens værdi, har bragt mange i fedtefadet.

  Ved afslutningen af 2012 udgjorde mere end halvdelen af de afdragsfrie lån mere end 80 pct. af boligens værdi. Sidste år kom kun under 5.000 familier ud af afdragsfriheden.

  Man kan godt sige, at vi altid har haft denne situation med høj gæld herhjemme. Men det, som er nyt, er, at vi i de seneste 10 år har fået en meget stor følsomhed over for udviklingen i renterne.

  Hvis renterne stiger – og det vil de gøre – da de er historisk lave – får vi endnu en enorm krise i Danmark.

  Eksperter er uenige om, hvorvidt størrelsen af husholdningernes gæld i sig selv er et problem eller ej.

  For selvom den ikke her og nu udgør et akut problem for økonomien, (så længe restancer og tvangsauktioner er lave) – viser analyser fra Nationalbanken og OECD, at den har negative konsekvenser på den lidt længere bane.

  Nationalbanken viste således tidligere på året, at den høje gæld sammen med udsving i boligpriserne lægger en kraftig dæmper på forbruget i mange husholdninger. Når boligpriserne falder, bliver de mest gældstyngede husholdninger nervøse, og de reagerer ofte ved at sænke forbruget.

  Netop denne mekanisme har været med til at fastholde Danmark i økonomisk stilstand siden krisen.

  Det private forbrug har stort set ikke rørt sig ud af flækken de seneste tre år, og bruttonationalproduktet er stadig omtrent 5 procentpoint under niveauet fra 2007.

  En analyse fra OECD af mere end 60 økonomiske nedture i de seneste 50 år viser, at lande med forgældede husholdninger ofte oplever hyppigere og dybere nedgangsperioder.

  Det betyder flere problemer forude for det socialistiske Danmark.

 27. Af Henrik Knage

  -

  Der sidder nogle kommunister i regeringen lige nu, men de er forklædte som Det Radikale Venstre.

  Det er dem der er “skurken” i forsøget på, at få samfundet til at bukke sammen i to dele.

  Deres “Strukturel Adfærdsregulering” af befolkningen er et godt pejlemærke, for kommunistiske tilbøjeligheder.Det brugte både Stalin og Hitler!

  Det Radikale Venstre er en slags “fortyndet” økologisk medicin, som de dagligt forpester danskernes hverdag med og danskerne opdager ikke, at de langsomt men sikkert bliver forgiftet – før det er for sent.

  Så ja – kommunismen trives i bedste velgående i Danmark, i skikkelse af forfalsket velfærd 🙁

 28. Af P Pedersen

  -

  Vi har ikke kommunisme i Danmark. Alle kommunistiske lande er ultranationale, og byder ikke udefrakommende ind i paradis.
  Kommunisme fjerner al form for belønning, for ellers kan man ikke være lige, og så findes der kun straf tilbage som motivationsfaktor. Og så frygten for straffen. I kommunisme staffer man dem der ikke vil arbejde.

  I Danmark er man i gang med noget helt andet. I Danmark belønner man dem der ikke vil arbejde, og straffer dem der arbejder ved at tage så mange midler fra dem som muligt. Modtagerne (dem på overførselsindkomst) skal have så mange penge at de ikke føler sig stressede ved at føle sig fattige. De skal have større TV end folk i arbejde, de skal have iPhones og modetøj til børnene, de skal kunne ryge og drikke lige så meget som de ønsker. Og jo flere vi kan tage ind fra andre lande som kan komme på modtagersiden, jo gladere bliver de røde i folketinget, for det er jo vælgere som vil stemme for at tage mere og mere fra yderne (Dem som kaldes kapitalister, herunder også lønmodtagere).

  Samfundet vil snart bryde sammen, men det ser venstrefløjen ikke i deres grådighed over at kunne rage til sig her og nu. Jeg har flere gange overvejet om jeg ikke skulle flytte til et land lidt fjerne fra et økonomisk sammenbrud, og jeg ville nok kunne få mindst samme løn som herhjemme, dog med et væsentligt anderledes skattetryk. Så selv om man selv skulle betale for de offentlige ydelser man får i Danmark, så ville der være flere penge på kontoen hver måned.

  Man er nødt til at sørge for at folk på overlevelseshjælp (bistandshjælp) reelt har en indkomst der er så lav, at de gerne vil yde en indsats. Ikke som i Polen hvor man vælger mellem varme eller mad, men så lav at man føler sig fattig, og man ikke køber alt det dyre elektronik, smarte modetøj. Og så lav at man holder op med at ryge. Det gør ikke noget at man kan se at folk er på overlevelseshjælp.

  I dag er der masser af jobs i Danmark til lønninger over 20.000 kr/måned som ingen danskere gider, fordi de ikke får ret mange penge ekstra ud af at arbejde. Så vi er tvunget til at importere udlændinge fra lande med lavere sociale ydelser til at udføre arbejdet.

  Lavere overlevelseshjælp vil også betyde, at hvor der ikke er arbejde vil flere forsøge at starte noget op selv, for at få en bedre tilværelse. Noget der ikke kan betale sig i dag.

  Man skal ikke belønne lediggang. Og hvis socialisterne kunne tage sig sammen, så ville de afskaffe arbejdsløsheden, og sende alle ledige i job. Gadefejer, snerydder, altmuligmand, og straffe dem der ikke vil. Straf er det eneste middel som har vist sig at virke i socialistiske samfund hvor man ikke belønner. (Udover med positioner i systemer hvor man kan tage imod korruptionspenge).

 29. Af Peter Bruun

  -

  Fed joke XinXin.

  Danmark kommunistisk. ???Der er givetvis nogle sørgelige rester som stadig har våde drømme.

 30. Af Preben Jensen

  -

  ET MISREGERET LAND……….

  Debatten udvikler sig vist lidt væk fra realiteterne. For det er jo de senere regeringers uduelighed som er hovedårsagen til at Danmark rasler ned ad brættet på mange områder. Man bruger snesevis, ja HUNDREDVIS AF MILLIARDER AF KRONER PÅ MASSEINDVANDRING og hvad deraf følger, og dertil kommer at andre ASTRONOMISKE BELØB ødsles og fjolles væk på alle mulige unødvendige og tåbelige projekter, i både Afrika, Asien, Mellemøsten og herhjemme. (F.eks. 2-300 millioner på een enkelt tv-udsendelse om en skægget dame, 173 millioner på et film-flop om 1864 og nu vil man til at bruge 650 millioner på to museer ved Århus. Og over 50.000 millioner på en unødvendig Fehmern bro. Det er jo derfor Danmark nu er een stor spareøvelse, så at alle former for infrastruktur, institutioner og velfærd raseres og nedskæres med lukninger og kolossale forringelser til følge. Både forsvaret, folkeskolen, folkekirken, sundhedsvæsnet, politiet, virksomhederne, apotekerne, bibliotekerne og mange sociale servicefunktioner har jo fået stukket helt store spareknive ind i ryggen, brystet og maven, og der er blevet vredet rundt. ( I sundhedsvæsnet lider og omkommer flere og flere patienter pga. moralsk forfald, personalesvigt og ryggesløse forringelser)

  Hertil kommer at man ligger på maven for alle EU direktiver og FN konventioner, med det resultat at hensynet til indvandrere, løntrykkere og indstrømmende kriminelle synes at gå forud for alt andet.

  Og fråseriet med danskernes penge har ført til en politisk udplyndring af befolkningen der aldrig har set sin lige, plus et omkostningsniveau der har sendt hundredtusindvis af danskere ud i arbejdsløshed, tvangsauktioner og menneskelig elendighed. Det sidste forstærkes af mangelen på regulære jobs og den stadig dårligere behandling af de ledige. Oveni igen har kommunistisk/feministisk politik undergravet familietraditionerne og sendt utallige familier ud i adskillelse og skilsmisse.

  Danmark er et misregeret land, og danskerne et svigtet folk. Danmark kan ende med at blive endnu en af klodens fejlslagne stater inden ret længe. Meget tyder på at vi befinder os i en slags nedadgående dødsspiral.

  Læs artiklen DANMARK ER I FRIT FALD NED I AFGRUNDEN, af Henrik Gade Jensen.

 31. Af Preben Jensen

  -

  Indlæg røg i filtret

 32. Af Henrik Knage

  -

  Først så skabte Gud Lyset og så skabte Gud De Radikale. Siden har de gået rundt og troet, at de er jøder, Jesus, negre, kinesere, muslimer og inuitter.

  Derefter kastede de tæppebomber ned over Danmark i form af punktafgifter i enhver tænkelig form og nu kaster de kriminelle udlændinge ned over København og tænkte, at det var godt.

  Det kunne være interessant at spørge en radikal om, hvis der blev borgerkrig i Danmark – hvis side de foretrak, at stå på?

 33. Af R. vangkilde

  -

  KOMMUNISME ELLER DEMOKRATI OG VELFÆRD!
  – kan ikke konkurrere i en åben global verden!

  Politiske systemer med laveste fællesnævner i sociale fællesskaber er for ineffektiv, og kan ikke skabe vækst og værdier i en global åben verden ELLER, – derfor har Kina, Rusland etc. sprunget demokratiet over, og indført en ny FUNKTIONALISME, som
  kan konkurrere på den globale scene i , at skabe vækst og værdier med samhandel
  i beskæftigelse, produktion, investeringer med rigdom til nationalstaten. ( Kinas nye
  store projekt fra i sommer er netop den nye vækst i samhandel med Afrika).

 34. Af Carsten Hansen

  -

  Der er stadig håb:

  Under sin landflygtighed i årene op til Den Russiske Revolution boede Lenin i en periode på et værelse på Vesterbro. Han tilbragte sine dage med at studere på Det Kongelige Bibliotek…

  Hans agitation for en kommunistisk revolution i Danmark faldt for døve øren i et sådant omfang, at den gamle gavtyv frustreret noterede i sin dagbog: “Når alle verdens lande er blevet kommunistiske, vil Danmark stadig være kapitalistisk.”

 35. Af Peter b

  -

  Provokerende,grov men fed joke. Lidt useriøst påstand om at vi skulle have kommunisme her i landet. Et land hvor vælgerne ved en meget høj stemmeprocent bestemmer hvem de vilhave til at regere, og hvor en stor del af de vælgere er til salg for højest bydende. Så langt væk fra kommunisme som man næsten kan komme.

 36. Af Jens Holm

  -

  En række indlæg afspejler slet ikke virkeligheden. Hvad er det I søger at fremmane. Ved I, hvordan der er i andre lande. Man ser Jer for magre, udsultede i lappet tøj, boligløse og med næsen i rendestenen for dog at få nogen næring – ud til Jammerbugten.

  I skulle have mindre, skulle i. I får en masse via skatten. I brokker Jer jo også, selvom I får mere. Det har vi set de sidste 3 år, hvor en masse statslige midler er tilført det bundløse private erhvervsliv. Mindre naturligvis – undtagen hvis I er på overførsel og får i hoved og gump.

  Det faktuelle er danskerne aldrig har haft så mange m2 bolig, aldrig så mange biler, aldrig så mange telefoner, TVer, IT og derudad og aldrig er der behandlet så mange så godt på sygehusene.

  Det faktuelle er for 100 fis i bøttende gang, at høj skat næsten alle steder giver høj velfærd.

  Hvor er de rollemodeller, I gaber op om – især samlet set. Ja, det skulle jo lige være Lichtenstein, hvor alle tilsyneladende er på overførselsindkomst..

  Klart skolen kunne være bedre, men vi burde i stedet tilbageføre de danske kerneværdier til Folkeskolen. Lige nu er det en mishandlet en spareøvelse. Klart man burde kunne vinde meget her, men artiklens metodik går jeg ikke ind for og heller ikke dens totalitære vilkår.

  Vi er ikke dyr, der bare arbejder spiser og sover.

 37. Af Thomas Borgsmidt

  -

  At drage sammenligninger mellem Danmark og Kina – den er lige lovlig langt ude!

  Det er flere hundrede år siden, vi fandt ud af at spise med gaffel.

  Danmarks problem med den offentlige sektor er, at man vil såmænd gerne have ydelserne; men de er ganske enkelt for dyre. Der har så været en religiøs overbevisning blandt offentligt ansatte om at deres eksistens unddrager sig de almindelige økonomiske love. Det er ikke tilfældet.

  Bare se på postvæsnet! Kvaliteten af produktet er blevet stadig ringere og det er blevet dyrere og dyrere (NB! Det har aldrig været billigt); men det har først og fremmest været kvaliteten, der er blevet forringet.

  Det kommer man så uden om med diverse elektroniske hjælpemidler – startende med fax’en, der så også er blevet teknologisk forældet – nu kan man maile.
  Det vil naturligvis ændre det efterspurgte offentlige tilbud.

  Om en tjeneste eller ydelse fremstilles i offentligt eller privat regi er sådan set underordnet.

 38. Af Henrik Knage

  -

  Kommunismen er et rent dydsmønster i forhold til hvad De Radikale tilbyder. De tilbyder tobaks og rygeforbud li´som ISIL.

  Inden nogen kan nå at sige hokus pokus, kører de rundt i københavns gader og fortæller hvad folk skal tro, tænke, føle og håbe, samt hvilket tøj de skal gå med.

  De hygger ikke direkte hovedet af folk; men fratager dem blot grundlaget for at tænke selvstændige tanker – og det er lidt et fedt, for det tilhører samme støbeske.

 39. Af Preben Jensen

  -

  Jens Holm har vist ikke forstået at nok har vi stadig mange goder i Danmark, og en relativ høj levestandard, men at det hele er under AFVIKLING. Det dejlige, fredelige og venlige land som Danmark var tidligere, er rødfascisterne eller rødnazisterne i R og S, EL og SF mv. jo i fuld gang med at AFSKAFFE. Også de skabsradigale der gemmer sig i de øvrige partier er med til at ødelægge vores land.

  Og flere af dem som råber op om hvor herligt vi har det, ignorerer den iskolde politiske kynisme som arbejdsløse, gamle, børn, voldsofre og syge udsættes for. De får jo en værre og værre behandling af regeringen og “systemet”.

  Og kan vi ikke snart blive fri for at høre om at danskerne er dovne. Det passer jo ikke. Men når utallige jobs er forsvundet, så er der jo mange som ikke kan finde sig et ordentligt arbejde. Hvilken retfærdighed er der i at hetze mod dem?

 40. Af soren sorensen

  -

  Som kulturalle og intelligente personer med viden om kina og Danmark ved er det meget mere interessant, intelligent og effektivt at spise med pinde kniv og gafler. Forsog bare at tage et fiskeoje med alt dets gode vitaminer ud med en gaffel. Maaske dem der godt kan li at proppe sig med katofler og snakke samtidig er gaflen mere effektivt.

  Fx paastanden at “kina’s landbrug er mindre effektivt end det Danske”. Paa en rissmark i kina der hoster 3 gange aarligt bliver der ogsaa hostet slanger, froer, grasshopper mv. Det er madproduktion saa det basker proteiner og kulhydrater og gronsager paa samme mark. Mono landbrugskultur kultur er ikke effektiv i madproduktion pr. hektar eller sundt.

  Saa er der nogen der forveksler socialisme med kommunisme som en-endda med skolelaarer smidt ind for god saglig sindsforviring-men de er 2 og henholdsvis 3 ting.
  Socialisme er blot kapitalisme med naade og maade og betyder ikke at folk ikke kan 1. blive rigere end andre, 2 ikke privat initiativ, mv men blot en storre ejerandel af folket af produktionen og vaardierne skabt af dem der skaber dem og ikke dem der blot ejer dem. Idag ejer top 1% af Danskerne 34% af alle vaardier og er verdens tredje hojeste ulighed i den vestlige verden efter 1. Schweiz 2. USA. Top 20% ejer faktisk hele 87%. Socialisme der gav -80% med nu 15% af vaardierne til blot 50% af vaardierne de selv har optjent vil skabe meget mere retfaardighed og uden tvivl ogsaa en udvidet okonomi via en storre interesse i et successfuld produkt som de tjener ordentlig paa. Det er socialisme i en noddeskal..

 41. Af Steen Frederiksen

  -

  @Søren Sørensen: Ja, paradiset Cuba med deres hemmelige politi, censur og politiske fanger og mord… Fidel Castro er en forbryderisk diktator hadet af de fleste cubanere.

 42. Af Martin Borup

  -

  Ja, på grund af de høje skatter som firmaerne er blevet underlagt under vores samfund.

 43. Af soren sorensen

  -

  Steen frederiksen gaar udfra at du laaste min kommentar men at ytringsfrihedens vogter xinxin fjernet det igen lynhurtigt.. Haaber naturligvis hun lader dit staa saa folk kan se hvor grelt det staar til med ytringsfriheden. Upubliceret indlaag her, i Stovring, jens jonatan, soren pind og mads holger blot af de sidste indspark..

 44. Af P Christensen

  -

  Hvad er kommunisme ?
  Hvis det er ydelse uden modydelse, forefindes der også kommunisme
  i kapitalismen. I høj grad endda.
  Det er koncentrationen af de formuerne på globalt plan bedste eksempel på.

 45. Af Ulf Timmermann

  -

  Blot en lille anekdote, men kan ses som lidt relevant, hvis man vil: Den kendte – eller berygtede – alt efter forudindtaget polititisk standpunkt, Julian Assange, han er fra Australien, altså fra et fornyligt erobret kontinent – havde, har jeg forstået, oprindeligt tænkt sig at “gå efter Kina”, dets hemmeligheder, men det gik ikke så godt, der kom ikke rigtig noget ud af det – bortset fra, blandt få afsløringer, at han fik kendskab til et telegram afsendt fra det amerikanske generalkonsulat i Hong Kong – hjem til Langley, Virginia – hvoraf det fremgik, at U.S.A. skulle skynde sig at “make deals” med Kina, inden den nuværende præsident Xi Jinping kom til magten, for han var “redder than red”. i sammenhængen her altså, han var en “super-kommunist”, ligefrem.

  Den historie satte jeg selvfølgelig på min FB og een reagerede da også. Een altså, med et uha, uha.. Og jeg svarede, at hvad amerikanerne anser for “redder than red” skal tages med forbehold. Idet nogen amerikanere, nogen yankee’er, ikke alene mener, at et land som Danmark er “socialistisk”, det er tilmed en virkeliggørelse af den skinbarlige, virkeliggjorte “kommunisme”.

 46. Af Henrik Knage

  -

  Jeg vil æde begge mine gamle motorcykeldæk, med ventiler, fælge, slanger, fælge og talkum på, at de rabiate Syrien – krigere der drager i kamp mod Det Internationale Samfund og altså mod Danmark har haft deres “vugge” i det Radikale miljø i Danmark, før de drog afsted.

  De har dels stemt på Det Radikale Venstre og kopieret deres tankegang – hvorledes kan man ellers springe ud som idiot?

 47. Af Rikard Höglund

  -

  Hej. Tanken om ett samfund där vi alla vet att vi kan bli hjälpta om vårt liv kollapsar oavsett varför är väl det enda som är värt att spara ur den kommunistiska/socialistiska ävjan, och denna tanke är dessutom sprungen ur liberalismen ursprungligen. Den verkliga faran idag är den postmarxistiska och postmoderna ideologin vilken manifesteras i pk-hysteri, identitetskultur, och andra svenskerier.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard

 48. Af Ole Nielsen

  -

  Der er folk der påstår hvadsomhelst. De påstår at endnu højere skatter automatisk går til endnu højere velfærd. De påstår at der er masser af jobs at få til over 20.000 kr. De påstår at danskerne er dovne. Og de påstår at EU eller kommunismen er svaret på alle problemer.

  Jamen over 200.000 jobs er forsvundet fra industri- og eksporterhvervene, pga. alle de byrder virksomhederne pålægges. Og hver dag er der firmaer der giver op eller fyrer folk. Og i dag oplyser Metro-Express at flere og flere sclerosepatienter nægtes hjælp og behandling. I forvejen gælder det flere andre patientgrupper. Årsagen er lavere og lavere bevillinger og det at stadig flere penge, sengepladser og lægetimer bruges på indvandrere fra snesevis af lande.

  På grund af politikernes optagethed af at hjælpe andre folkeslag, bliver deres eget folk i stort omfang spist af med hovsa- og lappeløsninger eller bluff og humbug. Og alting sejler efterhånden. Det sidste er rejsekort der ikke fungerer, epidemier af multi-resistente monster- bakterier, tog og køreplaner der ikke fungerer, en lægevagtordning og ambulancetjeneste der virker dårligt, en IT-sikkerhed som fungerer ad helvede til, plejehjem som misrøgter og plyndrer de gamle, skadestuer der er sparet væk, folkepensionister, arbejdsløse og syge der drives fra hus og hjem, og stadig flere områder hvor trusler, overfald og indbrud er det normale, osv., osv.

  Hvor har vi det dog dejligt i “velfærdsstaten”.

 49. Af Ole Nielsen

  -

  I en af sine egne artikler rejser B. spørgsmålet om ytringsfriheden er ved at blive kvalt af politisk korrekthed. Er den det?

 50. Af Henrik Knage

  -

  “Lemmingeffekten” er også en slags kommunisme – og den trives i bedste velgående i Danmark.

  Der er så nogen der har hørt, at det er “Lemming – år” hvert 4. år, hvilket er forkert, thi en Lemming har også et DNA og forklaringen ligger begravet her.

  Danmark brøster sig af, at have verdens største tilgang af “Iværksættere”, og roser sig selv af dette faktum, men ingen fortæller hvor mange der ryger på røven inden for de første 2 år!

  Det er let at prale som menneske (Radikal Menneske), men som Lemming er der virkelig noget at prale med – og det er ikke engang løgn!

 51. Af Henrik Knage

  -

  Jeg tilslutter mig tanken om, at det værste der kan ske for et industrialiseret samfund er at der en skønne dag skulle blive fred!

  Selve opskriften på magt, ligger i krig og derfor er Danmark blevet Skødehunden over alle skødehunde – specielt over for USA!

  Hvis nu Rusland og Putin var magt, så havde danske politikere lagt røv til – på hele nationens vegne – for at tilgodese deres egen månedsudbetaling fra kasse 1.

  Og så er det for så vidt ligegyldigt om det hedder det ene eller hedder det andet – blot vi er enige om, at det hedder prostitution for M/K i Danmark!

 52. Af Jakob Rasmussen

  -

  Der er demokrati i Danmark. Det er Kina, der er et kommunistisk diktatur, hvor eliten ikke behøver at respektere folkets vilje. Når Kina bliver demokratisk, vil de almindelige, fattige kinesere, der udgør flertallet af kineserne, selvfølgelig vælge politikere, der også varetager deres basale interesser, ved f.eks. at indføre skattefinansierede velfærdsordninger.

 53. Af Carsten Olsen

  -

  Xinxin provokerer jo bare kuvøsebefolkningen med en god humor. Og det gør hun jo godt. Og der er mange sandheder i det hun siger. Danmark er da gået ned ad bakke siden 70’erne, de første 10-15 år opdagede vi det ikke, fordi der var kæmpe underskud på betalingsbalancen. Vi har nu verdensrekord i direkte skattetryk, den højeste moms, de højeste bilpriser, hvor en mellemklassebil koster det samme, som en stor Mercedes i andre lande. Spisning ude koster meget mere end de fleste andre lande. Jeg har boet og arbejdet i 4 andre lande, og syntes objektivt at to af disse lande var bedre at bo i end Danmark, men det gør man jo ikke lige, hvis børn og børnebørn bor her.

 54. Af S Rasmussen

  -

  Kommunisme kan vi ikke kalde nuværende politiske demografi. Så ville der ikke være den folkevandring til vores frihed, økonomi, ytring i det offentlige etc.

  Så nej det er ikke kommunisme men naivisme vi lider under.

  PS jeg skrev for nogle blogs siden om de dilemmaer den vestlige verden står over for.

  Har du nogle bud?

 55. Af Søren Pommer

  -

  Xin Xin sætter tingene på spidsen, men har ret. Kommunisme handler i teorien om at staten skal styre økonomien, samt skabe fuldkommen lighed.

  I Danmark er vi i toppen når det gælder den andel af økonomien som er styret af det offentlige. Check.

  I Danmark har vi det største skatte- og afgifttryk i verden og er et af de mest lige samfund pga. omfordelingen. Check.

  Samtidig har vi den største andel af mennesker der er direkte eller indirekte forsørget af det offentlige. Check.

  Nu har vi heller ingen vækst. Check.

  Fra et økonomisk perspektiv er vi så nok et af verdens mest kommunistiske lande. Heldigvis har vi dog besluttet det på demokratisk vis, så vi ligger lidt som vi har redt.

  Intet at sige til at denne sandhed er svær at sluge for de fleste.

 56. Af Finn Bjerrehave

  -

  Kommunisterne på venstrefløjen, kæmpede om hvem der var de rigtige kommunister, opgav, og dannede Enhedslisten, netop Kommunister, samlet under et dæknavn, og få aner hvad det betyder.
  Nemlig Kommunisterne brugte nu som spydspids, kønne unge piger, som nu med tiden er falmet, ansigtet til pressen ect. og Danskerne bed på krogen, og vupti, Kommunismen i Danmark fik føretrøjen, og hvad er meningen.
  Hvorfor er Danskerne så dumme ???????????? Finn Vig

 57. Af Jakob Rasmussen

  -

  Er Danmark virkeligt kommunistisk, som nogle jamrer, på trods af, at vi har demokrati, privat ejendomsret, ytringsfrihed – og alle de andre, individuelle frihedsrettigheder?

  Uddrag fra “Danmark er Europas bedste sted at drive forretning”, Ritzau/AFP,
  29. Okt. 2014:

  “Danmark er det land i Europa, hvor vilkårene for at drive forretning er bedst, viser en ny rapport med titlen Doing Business fra Verdensbanken. Samlet set ligger Danmark på en fjerdeplads i verden efter Singapore, New Zealand og Hongkong, hvilket er én plads bedre end sidste år.”

  “Ifølge Verdensbankens cheføkonom, Kaushik Basu, tegner der sig et mønster blandt de lande, der generelt klarer sig bedst.
  – Et markant antal af landene i top-30 har tradition for, at staten spiller en stor rolle i økonomien, siger han.
  – De lande, der klarer sig bedst, er derfor ikke dem, hvor der ikke er nogen statslig regulering, men de, hvor regeringen har formået at skabe regler, der fremmer handel uden nødvendigvis at hindre udviklingen af den private sektor, uddyber Basu.”

  “Store lande som Kina, Brasilien og Indien ligger langt nede på listen efter lande som Grækenland og Rusland…”

 58. Af Henrik Knage

  -

  “Parallelsamfundet” er i sin vugge – Margrethe Vestager trak den hjem fra Syrien – og gødskede den danske jord med fremmedhad. Hendes efterfølger Morten Østerfår er en ål i fåreklæder, smurt godt med olivenolie i mundvigene og skåret ret godt for tungebåndet – som den praktiske gris, eller “Det Nødvendige Onde” der fortæller alle danskere hvad de ved i forvejen.

 59. Af Christian Bruun

  -

  Kan Xinxin overleve i Danmark? Hendes viden om magtens tredeling er til -3.

 60. Af Jan Petersen

  -

  Overskriften “Kan kommunismen overleve i Danmark?” …… er nok lidt langt ude i hegnet. Men ….. overdrivelse fremmer som bekendt forståelsen …… og har da givet anledning til en del interessante indlæg. Tak for det Xinxin 🙂

 61. Af Anders Madsen

  -

  @ SØREN POMMER – 21. NOVEMBER 2014 18:23

  Ifølge OECD har Danmark frem mod 2030 den samme vækst som andre lande vi normalt sammenligner med.

  Men måske forregner de sig som IMF og andre.

  Vesten og kapitalismen har nået sin ende. Man kan ikke pine mere ud af menneskerne og det er svært af finde nye behov der skal tilfredsstilles. Væksten er nedadgående og har været det i de sidste mange årtier.

  Japan var været i stagnation i 20-30 år og befolkningen ældes. I Kina vil man også se denne ældning som i alle andre lande på et tidspunkt. Pyramidespillet stopper på et tidspunkt.

  MARTIN BORUP – 21. NOVEMBER 2014 13:53

  De skatter som virksomhederne betaler er nogen af de laveste i Europa. Til gengæld har de nogen af de bedste forhold i hele verden. De kan fyre de ansatte uden, at betale løn til de finder et nyt. Det offentlige sørger for behandling af de syge, pasning af de ældre og børnene.

 62. Af Anders Madsen

  -

  En skriver:

  “Ud af de 2,2 millioner, der i år får en check fra staten, er de 772.000 i den arbejdsduelige alder – det er jo helt vanvittigt!!!!”

  Nej, det er det jo ikke.

  For ca. 135.000 skyldes det virksomheder der fyrer ansatte. Så må virksomhederne jo betale indtil der igen dukker et job op.

  Andre er på barsel eller på sygedagpenge. De er på arbejdsmarkedet.

  Så er der en restgruppe af efterlønnere og førtidspensionister som ingen vil ansætte. Skal de måske på fattiggård?

  Alle de omtalte er enten på arbejdsmarkedet eller for syge/nedslidte. Men deres købekraft er vigtig for økonomien. Uden den ville mange butikker og virksomheder lukke.

 63. Af soren sorensen

  -

  Alle der hader de radikale raak hoojre haand op? Og stem foor tiltaalt.

 64. Af soren sorensen

  -

  Henrik knage ja alle Danskere hader de radikale..”at blaase og ha mel i munden samtidig” er en Dansk idraatsdisciplin endnu ikke paa olympiaden..
  Men med EU som vejleder i morgen?

  DF, Liberal Alliance og andre borgerlige partier kan dog ogsaa.

  Anders Madsen

  Ja “at regne foor at kunne udregne” er nemmere baade for den uvidende pobel uden politisk interesse opdraget til ikke at interessere sig via tv 2 og DR vaarter som krasnik, ASH, Og endnu en fhv b debbator som tv vaart du ved ham der den slimrige paa dagligt med briller der aldrig nogensinde skrev et indlaag der var vaard at laase..Tor du representere ytringsfriheden igen naar nu du har varet saa god der de sidste dage xin xin? Altsaa ift alle andre debattore i B paanaar HDP de sidste dage!

 65. Af Hans Hansen

  -

  Kommunismen (og socialismen) er død, længe leve den sociale demokratiske kapitalisme. Snart dør islamistisk planøkonomi også, både fordi den er religiøs anti-demokratisk, men så sandelig også fordi den, ligesom kommunismen/socialismen, er planøkonomisk.

  Fælles for begge systemer er at de lever af olieindtægter. Innovativt er de alle teoretiske økonomisk og videnskabeligt set politiske analfabeter. Fra Venezuela til Iran. De opfinder intet, har ikke evnen, er dybt korrupte, og derfor uden evne til innovativ evolutionær udvikling og tilpasning, optaget af deres sindsyge politiske eller religiøse teorier som de er.

  Ha’ en fortsat go’ dag.

 66. Af soren sorensen

  -

  Hans hansen som saadvanlig misforstaar du demokratisk socialisme med borgerlig DF fascisme kapitalisme saa lad os oplyse dig..

  Men korrekt at innovation kommer via vedvarende energi og ikke Maersks/Lomborgs agenda..NASA har skabt et utal af Amerikanske spinn off industrier. Paa tider at groon energi goor det samme i DK og at de fossile uhyre vi har saa mange af i DK forbliver i graven.

  have a good day! 🙂

  Anders Madsen
  Takker for at du saater tingene paa plads. Er saa faa der gider saate sige ind i ting og deltage i dk udover de vaarste taaber saa tak.

 67. Af Hans Hansen

  -

  XinXin

  Kina lugter kullunten. Ikke fordi jeg ikke tror du ved det i forvejen, men hvis lugten endnu ikke er nået det kinesiske regimes næser, så har de en dårligere lugtesans end selv Radikale Venstre.

 68. Af Preben Jensen

  -

  Om Danmark er kommunistisk eller ej, er der åbenbart forskellige meninger om. Men kan nogen for alvor mene at det går den rigtige vej med Danmark? For det gør det jo ikke. Som mange debattører har påvist, er Danmark nu et land oversvømmet af skandaler, overgreb, magtmisbrug, tragedier, trusler og tåbeligheder.

  Eller kan nogen fornuftigt tænkende danskere mene at det radikale parti er et ok parti der er på sandhedens, demokratiets, danskhedens, fornuftens og livets side? Der er ihvertfald dem som mener at partiets politik er så anti-dansk, kommunistisk, asocial, menneskefjendsk og langt ude, at der er tale om en fascistisk, landsskadelig og katastrofal politik. En politik der har skadet utallige danskere. Tager de mennesker fejl i at partiet udgør en alvorlig trussel mod det danske folks økonomi, velfærd, familieliv, fred og fremtid?

  Og hvad med DR som er domineret af de radikale?

 69. Af Preben Jensen

  -

  PS: En skriver at i Danmark har vi demokrati, privat ejendomsret,, ytringsfrihed, og alle andre individuelle frihedsrettigheder. Og Ritzau og en hr. Kaushik Basu citeres for at Danmark er et yderst erhvervsvenligt land.

  Men er det virkelig så enkelt? Vi er flere der slet ikke oplever Danmark på den måde. Set i vores optik er demokratiet noget af en illusion, ejendomsretten krænkes igen og igen af systemet, ytringsfriheden indskrænkes på mange måder og danskernes borger- og menneskerettigheder krænkes i systematisk omfang. (af f.eks. familie- og skilsmisse-bureaukratierne, af diverse indsamlinger og registreringer af følsomme og private oplysninger .samt af indvandrings-partiernes udnyttelse og diskrimination af danskerne)

  Og hvis erhvervspolitikken er i topklasse som det påstås, hvorfor er der så alle disse massefyringer, firmakrak, tvangsauktioner, banklukninger, tomme butikker og klager over ublu bureaukratiske krav og besværligheder?

 70. Af soren sorensen

  -

  Preben Jensen

  Kun en ting er vaare i denne verden end at vaare ledet af de Radikale og det er at vaare ledet af VKO igen. En fordobling af indvandrer indtallet fik partiet DF bla indfort for liberalisterne end antallet under den fhv regering i antal pr. aar.

  De borgerlige liberalister og DF klapper haand i haand med de Radikale mht indvandrer antallet. De konserrvative onsker nu 150.000 straks indforte nye straks slaver indfort for at frasortere Danske lonmodtagere deres muligheder eller hvad svare til 2 aars af nuvaarende immigration fra Europa. For den sidste taabe der troet at alt drejet sig om indvandrer antallet maa da have aadt sig ihjel nu i chips?

  Immigrations antallet drejer sig om antal…Og dette fatale lonpresser antal er europarisk forst og fremmest og ikke islamistisk.

  Udover at jeg er imod flere af begge gruppe. Men isaar imod flere af den mest skadelige. Der er ingen partier imod den stigende indvandring i DK. DF og VK mere end fordoblet antallet end det set under Nyrup pr. aar og den nuvaarende regering har fortsat tendensen med kinesiske og osteuropaiske studenter overalt der frasortere nationale borgere…Hvor skal marreridtet ende naa alt er frataget Danskerne og deres fremtid?

  Der er ingen partier i DK som er imod den massiv stigende indvandring…Ingen!
  taberne bliver forst og fremmest landets frasorteret.
  Danmarks politiske partier er alle indvandrer og egoistisk centreret partier. Kun Enhedslisten via deres fagforening og ordentlig loonforhold foregiver under
  en alternativ form en vis form for indvandrer kontrol der representere en bekymring om den Danske fremtid..

  Maa vaare aabenlyst for alle at Socialdemokraterne overtager DF og deres liberalistiske projekt om ikke andet som et noodprojekt. Folket onsker en stram indvandring men vko vil kun fordoble det nuvaarende antal?

  Saa hvad goor menmed de borgerlige fra s-nordpaa der kun repreesentere den laveste lon og onsker saa mange lonpressere som muligt?

  Er intet at gore..Virksomhedsejerne bestemmer dagsorden og de betaler politikerne for at representere denne dagsorden. Er altsaa en ligegyldig diskussion.

  Indvandrer bestemmer idag dagsorden i Danmark fordi de vil arbejde under vilkaar med deres soskende. Har her til aften ringet til fagforening efter jeg i uger har set polske arbejdere der arbjeder-under kamera overvaagning og i regnvejr til kl. 11 om aftenen med at laagge fundamenter-alle er ligeglade. fagforeningen er ligeglad..ingen undersoger dem som jeg ser som underbetalte, ulovlige arbejdere og under vilkaar…Hvor er vi saa hende? Der er ingen vej tilbage naar selv fagforeningen er kobt.

 71. Af Jens Holm

  -

  Preben Jensen.

  Der er ikke tale om afvikling. Der er tale om en række til- og fravalg.

  Tilvalgene kunne man bare vælge fra eller i det mindste vise mådehold. En række her glemmer også, at jo mere, man har investeret i af såvel private som offentlige goder, jo mere skal vedligeholdes som fast(lille) post på budgettet. Der springes også over, at en række dyre investeringer ligesom os andre rent faktisk har levetid.

  Den med at smide mad væk er akkurat den samme som at smide tøj og andet væk . Så det handler også om de mange milliarder, der nu er normen at købe og smide alt andet væk. Selv møbler har indbygget kort tid, for moden skifter jo tit. De er derfor også billige.

  Så der er highspeed på. Det er flere gange blevet påpeget, vi er mestre i at kaste bort. Omvendt´koster det så også at rydde op, hvoraf en del jo så genbruges til fjernvarme og andet.

  Min nabo har aldrig en shopbagger med. Næh, det giver prestige at sole sig med, hvilke forretninger, hun handler i.

  Jeg er selv fortaler for man i årevis har kunnet spare mange milliarder hvert år på el, varme og biler, men NEJ, ,man skal have penge staten. Måske skulle man hellere give et klap i numsen.

  Jeg er fx gået 73% ned i varmeregning. Det er så 6000 skattefrit til noget andet Udgangspunktet var ganske vist også dårligt, men så har jeg fået en masse komfort indenfor.Man bliver ikke grillet om sommeren og radiatorerne virker grotesk store nu.

  Den MortenHelwegske opgave er ikke at opfinde nyt, men at få det brugt effektivt både her og i udlandet, for det er rentabelt her, giver rentable arbejdspladser og øget eksport.

  Men i dag spiller det slet ikke ordentligt sammen, så man kan reducere mængden af dyr olie, gas og elpaneler til faste lidt lavere udgifter end nu – OG endda gavne miljøet OG uafhængigheden af Putin og konjukturerne.

  Der er så mange milliarder i det ovennævnte forbrug, at der helt sikkert vil komme en vækst i milliarder.

  Jeg skelner meget mellem spare og økonomisere. De borgerlige ønskede slet ikke at finde ud af det. Markedet skulle styre, men markedet er jo bare nogle multinationale mastodonter, hvis speciale er at tjene penge til sig selv. Så de tankemæssige rammer er forkerte.

  Min økonomi er ikke så stor, så det betyder faktisk noget med 6000 om året – 30.000 investeretmed alt – Hulmursisolering og energi ruder kom de jo bare med og monterede.

 72. Af Preben Jensen

  -

  PS: Er det for meget sagt at det radikale parti er et rødsort og ekstremt parti der baner vej for svenske, islamistiske og fuldstændig vanvittige og katastrofale tilstande? Eller med andre ord Danmarks totale ødelæggelse?

 73. Af Ulf Timmermann

  -

  Skriver du hjemme fra det danske “regime”, Hans Hansen.

 74. Af Ulf Timmermann

  -

  Preben, da jeg var dreng, troede jeg, at vi via – det borgerlige – demokrati, som det blev kaldt dengang – selv bestemte udviklingen. Faktisk troede jeg, at det var selve formålet med demokratiet: Vi bestemmer selv . Sådan ser jeg det ikke længere og også når jeg ser tilbage, forstår jeg: Selve “udviklingen” har aldrig været til afstemning.

 75. Af Søren Rasmussen

  -

  Xinxin er stærkt provokerende og tror jeg er stærkt påvirket af sine Kinesistiske frænder, der ønsker autonomi for de mange regioner/provinser i hendes land.

  Vesten har opført sig som svin overfor også deres asiatiske medmennesker – ØF!

  Vi er stadigvæk her – og nu er Xinxin også her…

 76. Af Hans Hansen

  -

  Ja det gør jeg da Ulf Timmernann. Jeg har godt nok tænkt på at pakke sydhavsfrugterne, min tegnebog og smutte til mere skatte- og vækstvenlige regimer, men jeg har andre hensyn at tage.

 77. Af Ulf Timmermann

  -

  Hans Hansen, det var nu ikker derfor jeg udrejste fra Danmark som 52 årig, noget med skatte og vækst eller på flugt fra “rudekuvert-samfundet” , de “sammenkørte registre” og de kilovis af reklamer, man skulle sparke sig igennem inden for ens egen hoveddør, når man kom lidt træt hjem efter en arbejdsdag; Det var mere Ånden i Bistaden som sådan, jeg forlod 🙂

 78. Af r. vangkilde

  -

  Kommunismen er død! – systemet er
  er afløst af ny FUNKTIONALISME mod mere velfærd til samfundet, den vej går Kina nu i konkurrence på den åbne globale verden. Og med højeste fællesnævner, og ikke som i demokrati, hvor vækst i samfundet er et skattetryk.

 79. Af J Nielsen

  -

  Udmærket indlæg. Godt når velintegrerede, succesfulde indvandrere giver konstruktiv, relevant kritik af det danske samfund. Det kunne andre lære noget af! Men sammenligningen med kommunisme holder selvfølgelig ikke. Derimod er det sådan, at hvis danskerne gad stemme på de mere borgerlige partier, kunne vi i højere grad bevæge os i en mere markedsorientert retning i samfundet, hvilket vil betyde øget vækst og velstand og dermed flere penge at gøre godt med i det hele taget. Ser man på levestandarden i lande som Schweiz, Luxenborg og Norge ligger den væsentligt over vores. Dvs. at helt almindelige, arbejdende mennesker bare har råd til flere ferier, bedre biler og større forbrug i hverdagen. Den velstand afgiver hundretusindvis af danskere frivilligt til et alt for stort offentligt system, og til alt for mange andre mennesker placeret på forskellige offentlige forsørgelsesydelser i Danmark. Det er problemet!

 80. Af Dorte Henschke

  -

  Hvorfor bor XINXIN REN GUDBJÖRNSSON her i Danmark ? Hvilke valg har du truffet XinXin for at beslutte dig for at blive her i Danmark ? Hvilke alternative lande ville du kunne ville du vælge – hvis det ikke var for Danmark ? Og hvis du har alternative valg – så forklar hvad forskellen er…

 81. Af Preben Jensen

  -

  Spørgsmålet er hvor meget det vil hjælpe at stemme på borgerlige partier, når nu det meste af friheden og selvbestemmelsesretten er blevet frataget Danmark via EU? Og VKO var jo noget med ti spildte år. Men OK, noget vil det vel hjælpe, for femi-fascisternes regime er da noget af det værste, tåbeligste, mest forræderiske og asociale der nogensinde er overgået Danmark.

  En del danskere opfatter nu Danmark som en stor galeanstalt, politisk set. Og hvis man gennemgår hvad S og især R har stået for af svigt, skandaler, forringelser og tosserier siden 2011, kan man vist kun undre sig over at Helle, Jelved, Vestager, Stampe osv. stadig har tilhængere blandt danskere. Eller er der tale om at hele godheds- og indvandringsindustriens ansatte stemmer en bloc på landsskadelige politikere?

 82. Af Ulf Timmermann

  -

  Preben, politik er ikke en isoleret ø, derfor, Danmark er en galeanstalt som sådan.

 83. Af P Christensen

  -

  Hvis Danmark er blevet en galeanstalt som en læser antyder, må det skyldes
  de berigende mentaliteter og vilkår udefra, som danskerne ved roret har ment at vi
  skulle “beriges” med. Derfor forlader nogen nu den synkende skude.

 84. Af Peter Bech

  -

  Interessant og provokerende indlæg fra Xinxin.
  Kommunisme er fratagelse af individets ansvar for sig selv og dermed lysten til at yde noget for sig selv og samfundet. Så langt er vi da ikke nået endnu i Danmark, men der er tendenser, og overførselsindkomster og offentlige udgifter udgør en alt for stor del af den danske økonomi.
  Winston Churchill sagde det så godt:
  Socialism is a philosophy of failure, the creed of ignorance, and the gospel of envy. Its inherent virtue is the equal sharing of misery.
  Måtte Danmark aldrig blive socialistisk!!!

 85. Af Henrik Knage

  -

  At hade De Radikale er li´som at hade nullermænd og lommeuld – begge dele kommer af sig selv, så at sige ud af den blå luft.

  Jeg hader ikke De Radikale, blot deres tankegang og måden at anskue virkeligheden på.

  I bund og grund må de være Skizofrene, hvis de kan sove trygt om natten – med den politik de fører. Det eneste der bringer ligevægt mellem total psykisk kollaps og kors – slutning i øverste etage, er formentlig den månedlige gage på overførselsindkomst, der slavisk ruller ind på kontoen.

  Hvis man virkelig skal af med De Radikale bør der nedsættes en Kommision og et udvalg, der skal forske i hvor lommeuld og nullermænd egentlig stammer fra.

 86. Af Asger Rasmussen

  -

  Xinxin Ren Gudbjörnsson er endelig en der tør sige et par sande ord. Det er jo meget simpelt tilsammen tjener vi en pose penge og den kan vi fordele på forskellig vis. – Men vi kan ikke fordele mere end vi tjener og derfor må nogen helst alle motiveres til at tjene penge. Vi har 800.000 på parkeret bistand – det tror jeg ikke er konkurrencedygtigt i længden. For at få dem i arbejde må man se på hvad er der brug for, hvad kan de og til sidst hvad skal der til for at få dem i arbejde. (At det er politikkernes skyld et der er 800.000 der ikke laver noget kan man ikke bruge til noget)

 87. Af Ulf Timmermann

  -

  Danmark er naturligvis hverken kommunistisk eller socialistisk. Velfærdssamfundet er ikke udtryk for socialisme – overhovedet; heller ikke for humanisme. Tror derimod, at vi igennem vores høje skatter og afgifter betaler aflad, så vi kan leve livet med “god samvittighed”, hvilket “vi danskere” har et umådeligt stort behov for. Det tro fanden. Det gælder sikkert også den “u-landshjælp”, vi yder. Samme funktion. Og udtryk for så meget andet, det her velfærdssamfund. Herunder ved vi ikke rigtig, hvad vi skal stille op med måske verdens højeste erhvervsfrekvens – og heller med illusionen om, at vi har demokrati.

 88. Af Ulf Timmermann

  -

  Søren Sørensen, du er længere oppe inde på indvandringen, på spørgsmålet om hvor mange – og hvorfra og med hvilken hensigt – som du fortolker som arbejdsgiverners – und nicht weiter. Når jeg tænker tilbage på “venstrefløjen” og indvandringen – anerkender overhovedet ikke, at der findes nogen dansk “venstrefløj”, foretrækker at tale om Danmarks “progressive kræfter” – husker jeg det her med, at da indvandringen tog til, og nogen danskere begyndte at løfte et øjenbryn, så smed de her “progressive kræfter” kortet: “Jamen, vi har selv inviteret dem, det var arbejdsgiverne, der selv inviterede dem fra starten. Det var dem, der begyndte”. Aldrig indtil da havde jeg hørt nogen klæde sig selv så godt og grundigt af – og gerne for åben skærm, hvis de kunne komme til det, fik lov. Jo selvfølgelig havde jeg det, men da ikke fra den “fløjs” side.

 89. Af Søren Rasmussen

  -

  @Søren Rasmussen – det var da et underligt indlæg. Modsat dig kære navnebror så finder jeg det ganske befriende med et andet/provokerende indslag i vores debat.

  Vi har opnået meget i gensidig hjælp til selvhjælp siden bistandsloven etc. – men den er jo ved at kamme over når det ganske simpelt hen ikke kan betale sig at tage et arbejde.

  – Jeg er stødt på taxachauffører, rengøringspersonale, morgen/nat avisbude, lastvognschauffører etc. – som har lange uddannelser men som grundet uheld etc ikke kan få arbejde her og nu.

  Stor respekt til dem.

  Jeg er af den gamle skole, håndværker m.m., men jeg gjorde det samme. Der mangler yde-nosser i det danske samfund. Ikke mindst blandt 1-2-3 generationsfolkevandre.

  Vi har fået generationer der ikke ved hvor pengene kommer fra. – har du ingen penge? så skriv en check… Den fascistiske venstrefløj kan snart tage ISIL i hånden. Det er et fedt og samme niveau de bevæger sig på. – det er ikke så godt.

  Fortsat god dag som vi siger i detailbranchen.

 90. Af Lars Lorenzen

  -

  Dansk Folkeparti har da stor succes med deres løfter om alt fra flere offentligt ansatte til de ældre eller gratis transport til det samme ældre vælger segment.

 91. Af Søren Revser

  -

  Xinxin Ren Gudbjörnsson: Du skal da vist bare være slemt glad for, at der er nogen der knokler for den løn Du hæver.

  Du laver da absolut intet, som verden ikke sagtens kunne undvære. Hvilket i øvrigt dækker 99% af de klaphatte der skriver herinde.

  Men at lyve for sig selv og gøre sig selv bedre end andre er som bekendt menneskets yndlingsbeskæftigelse.
  Kan man så samtidigt nære sig ved andre menneskers penge og indsats så er alt jo perfekt.

 92. Af Søren Revser

  -

  Lars Lorenzen: Dansk Folkeparti er ikke engang en tanke værd.
  De fik vist så rigeligt vist deres værdi i de forbandede 00’ere med Fogh og Løkke som deres formænd.

 93. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Nå – her er den artikel, jeg på anden blog af Xinxin’s søgte tidligere og troede nedtaget. Det var så først et Indspark kan jeg se – og først nu et blog-oplæg. Jeg søgte under Xinxin’s blogoplæg tidligere – havde glemt, at det var et “Indspark”. Det beklager jeg – men Danmark er altså ikke kommunistisk, Vi forbød endog tidl det kommunistiske parti – vi er mere et social-liberalt-kapitalistisk land, ikke her at forstå som partipolitisk: nemlig det radikale venstre, der kalder sig social-liberale.

  Vi har ikke et ét-parti-system, vi har flere politiske partier og mange andre ideer, tanker og erfaringer, vi henter ind fra forskellige discipliner og viden, hvis det ikke blokeres af ideologisk tænkning. Disse kasser, vi helst vil se og debattere indenfor . Så – kan folk jo rigtigt blive jordet på forskellig vis med ‘fy-da-føj’, du er da rigtig nok en grimmer én. Og – at se Danmark som et kommunistisk land, fordi vi har velfærdsydelser, så folk ikke ligger på gader og stræder, nogle selvvalgte vagabonder andre ganske enkelt ikke – det var lige en tak for grelt for mig på en anden blog af Xinxin’s, hvor jeg altså ikke vidste helt el havde bemærket, at det faktisk var et Indspark, hvorfor det naturligvis ikke fandtes under listen af Xinxin’s blogge – gid nogen konkret havde kunnet sige det da til mig!?

  Jeg ser det som en hjælp til selvhjælp for langt de fleste, og da heldigt, at vi gider kere os om hinanden, hvor noget naturligvis kan tage overhånd – både i ringeagt og for stor krav måske.; men også ydelser der tangerer ringeagt.

 94. Af soren sorensen

  -

  Ulf Timmermann

  Ja det er korrekt at den okonomiske elite foretraaker udenlandsk arbejdskraft i Danmark da de arbejder under niveau, lon maasigt, ikke beklager sig og forlanger sine Danske rettigheder optjent af lonmodtager i aartiers kamp altsaa betaler ikke til fagforeningen.Efter endt tjeneste har de udfort meget af kapitalen til hjemlandet istedet for etniske borgere og statsborgere der bygger et liv op i Danmark.

  Det vedvaremde radikale/borgerlige vrovl om at de “er en overskudsforretning” medregner ikke udtagelsen af kapitalen og fratagelsen af en etnisk til jobbet der investere sit sved i landet..At udregne er svaare end at regne naar det kommer til politikers ageren for industrien.

 95. Af Ulf Timmermann

  -

  Sørensen, du lader dig selv slippe for let, springer over hvor gærdet er lavest – nu har vi haft såkaldt “invandrer-debat”, i Danmark, i mindst 3 årtier, skal jeg stave det for dig? Skitsere “fronterne” i den “debat”?

 96. Af jette meier

  -

  Jeg er saa glad at jeg emigrerede I 1966, god luck.

 97. Af r. vangkilde

  -

  KAN DEMOKRATIET OVERLEVE! nej

  Derfor faldt kommunismen , når der
  åbnes grænser for den globale konkurrence 89″hvor alt kan flyttes rundt i verden, og systemet kommer under pris på skattetrykket, velfærd eller demokrater starter koldkrigen at nervøsitet og afmagt.

 98. Af r. vangkilde

  -

  KINA! – har “funktionalisme ” med egen selvforsørgelse og liberal frihed uden skat på arbejde, fordi man i Kina ikke har omfordeling. Kun
  hvis du er medlem af partiet er 10% egen betaling ved sygdom.

 99. Af Henrik S

  -

  Jette Meier
  forstår dig så godt , er noget misundelig.
  Klart at det er en udefra der kan se , at Danmark ikke afviger meget fra et rent kommunistisk samfund.
  Skattetrykket i Danmark er højere end i USSR og Kina med omfordeling af ens arbejdsindsats til resten af samfundet.
  Som pensionist har vi ingen mulighed for at forlade landet pga dobbeltbeskatning.
  Dertil intet reelt demokrati , idet vi er styret af konventioner og EU domstolen.
  Vi tvinges til at betale til alverdens tilflyttere , der ikke ønsker at bidrage med en arbejdsindsats udover kriminalitet .
  Flertallet har fordel af et sådan samfund .De behøver ikke bestille noget , fordi det ikke helt er gået op for mindretallet af skaffedyrene , at de bliver groft udnyttet.

  Jeg fornemmer at det er ved at ændre sig blandt de unge jeg kender.
  De har ikke ambitioner om at knokle som deres forældre , de vil hellere nyde livet.
  Så der bliver ikke noget tilovers til dem der gerne vil forsørges og verdens mennesker der ikke kan klare sig selv uden hjælp.
  hjælpeorganisationer producerer ikke selv noget , de kan bare dele ud .
  At forbruget falder og falder , skyldes ikke boligkrise , men at flere og flere kan se , at det ikke kan betale sig at tjene penge .De gider ikke længere at knokle for andre!
  det samme der førte til USSR’s kollaps.

 100. Af soren sorensen

  -

  ULF Timmermann

  Ja som bosiddende i Kina staar du vel selv for odelaagelsen af det Danske samfund, udforelsen af kaptialen og arbejdspladserne dertil.Du kan forsvare dig saa meget du vil er saadan set ligeglad for usandere bliver det ikke.

  Men du maa da gerne skitsere indvandrerdebatten som du ser den. Saadan set svaart at fore en diskussion paa intetsigende kritik som din paa omraadet.

  Sandheden er at VKO mere end fordoblet indvandrerantallet under deres lo aar end nyrup under sit. Et antal nogenlunde beholdt i den nuvaarende plutokrati bestyrer regering. At K onsker 15o.ooo nye, at VKO ved magten vil fordoble antallet igen formeneligt. At den siddende regering heller ikke vil vaare imod det. DF muligvis frasortere et par muslimer under 24 aar der maa bo i malmo igen et par aar foor de flytter hjem og saate en gransebom om der betyder at de tager direkte til flygtningelejeren paa statens regning istedet for selv at maa betale bus billeten som nu..

  Det er sagen i en noddeskal.

  Lyhne, fru chefredaktor, HDP, Kastrup, Stovring, Soren pind , Bent winter m.fl i har upubliceret indlaag af undertegnet. Anti-demokrater har kronet dage i Berlingske.

 101. Af Jesper Lund

  -

  Jette Meier

  Jeg er så glad for at du emigrerede i 1966.

 102. Af Ulf Timmermann

  -

  Hvor er du bosat, Sørensen? Og nu jeg er ved det, hvortil er du ligefrem emigreret, Jette Meier? Når jeg slår ordet “emigreret” op på min google.dk, er de første forslag, der kommer op, “emigreret til U.S.A.” og “emigreret til Canada”. Det kan google altså udenad.

 103. Af soren sorensen

  -

  Faktisk i DK men computeren er odelagt efter et indbrud med alt info forsvundet fra hardiske og efter professional undersogelse kan ikke genetableres.. Muligvis pga af PET har vaaret paa besog uanmeldt.Der har vaaret uanmeldt besog men intet andet stjaaldet eller odelagt efter huset har vaaret tomt en del maaneder. Socialister er jo farlige naar de demonstrere med klimaskilte og skal fratages ytringsfrihed selvom alle breivikerne ligger i borgerlige floj.
  skriver paa en nod computer uden Dansk tastatur.

  Saa hvad er din mening om indvandrerdebatten og har jeg ret i paastanden om at du begaar “velfaarrdsundergravende virksomhed i Kina”? 🙂

 104. Af Ulf Timmermann

  -

  Indtil jeg får svar på det så satans to simple spørgsmål: Der er nogen her, der mener, at Xinxin skulle tage at skruppe hjem til Kina – og at det nærmest er en forbrydelse mod Danmark, måske mod hele den vestlige verden ligefram, at jeg bor og arbejder i Kina, ja at jeg er nærmest medskyldig i “Danmarks ulykke”. Og i det stykke, regner det nede fra “blå” og “røde” danskere i flæng. Pas på, Xinxin, det gik først rigtigt galt for jøderne i Tyskland, da de viste sig lidt for “integrerbare”.

 105. Af soren sorensen

  -

  Ulf timmermann@

  Om det er en forbrydelse at du bor i Kina mod Danmark kommer naturligvis anpaa hvad du laver der. Det vil vaare det fx hvis du..

  1. Arbejdet for et Dansk firma der sagtens kunne faa en god profit ved at operare DK men fordi statskontrollen er totalt manglende her, har udfort arbejdspladserne og skatterne til kina i pesonlig graadighed.

  2. Saalger et eller andet produkt mv. til Danmark produceret i Kina som koster betalingsbalancen i personlig graadighed af laveste faalesnaavner.

  Det kan da ikke vaare saa svaart at forstaa?

  MHT joderne maa men idag ikke en gang paapege det hykleriske i Berlingske at krasnik og saa mange andre er joder og tilhore den lille stamme af 6ooo med saa meget medie og meningsmagt i sporgsmaalet Israel at men simpelthen bare tror det er logn og udemokratisk ensidigt. Eller at han omskaare sin son og formenelig Datter, beskriver sig selv som “superzionist” og alligevel skal tages som faglig og saglig paa omraadet Israel i DR. De aagte “anti-semitter” er dem der raaber op naar de er saaledes..

  Intet tilfaalde tror jeg min computer blev odelagt dagen-min kaareste brugte den dagen for- efter jeg havet rejst i de besatte omraader i Israel og blev taget ud til et 4 timers forhor af Israel efterretningstjeneste for at vaare saa fraak at ville mode palaastinenser og se hvorledes de bliver misbrugt af Israel som var noget af en”eye opener”.

  Joder har alt for meget magt i Danmark fra utallige chefredaktorer i Danmark og journalister mv..som har alle de religiose fra blogejere?praaster til muslimske saarindstillinger i Danmark i landet med 90% ateister..

 106. Af Søren Revser

  -

  Ulf Timmermann: Husk på, at det er Politikere og medier der opildner til racisme.

  Hr. og Fru klaphat(trods forsøg oplysning) ved ikke en skid andet end det løgn og propaganda de dagligt bliver påduttet.

 107. Af Ulf Timmermann

  -

  Du snakker uden om, Sørensen, spurgte blot til, hvor du har slået dig ned for tiden.

 108. Af Ulf Timmermann

  -

  Sørensen, du er et Fruentimmer. Svarer i hist og pist.

 109. Af Ulf Timmermann

  -

  Revser, sådan er det. Det lever de af, medierne, jeg lever af noget andet og du formentlig af noget tredie.

 110. Af soren sorensen

  -

  Ja du besvaret intet Timmermann. Kun loose paastande uden indhold!
  Helt i mediernes forbilled.
  Og for folk der onsker at se hvor haabloos det er kan de laase et ypperligt indlaag i politikens magasin af et interview med Krasnik fra sidste uge. Saadan oprigtig kritik ville Berlingske ikke vaare istand til naar det drejer sig om religiose. mm det drejer sig om Islam og muslimer der ikke laaser Berlingske. Hykleri uden lige!

 111. Af Henrik S

  -

  Søren Sørensen
  Du er den første fra “arbejderklassen” jeg ser er ved at opdage at “arbejderpartierne” sammen med arbejdsgiverne har taget røven på jer.
  Du er så solidarisk med de stakkels “flygtninge” og indvandrere som fjerner eksistensgrundlaget for dig og tusinder andre uuddannede danskere.
  Først nu begynder I at opdage , at alle de goder vi danskere i fællesskab kunne have skabt er pist forsvundet til et utopisk mål om ligestilling og lykke for hele jordens befolkning.
  Imens arbejder IS på at møde 70 af deres familie i paradis , gennem at halshugge alle vantro.
  Hvordan harmonisere det med socialisters drøm om solidaritet?

 112. Af soren sorensen

  -

  Henrik S@

  Har aldrig nogensinde beskyldt hverken S eller R for at representere folket i -80%! Disse beskyldninger er dybt kraankende..

  Derudover er det som bevist ovenover isaar de borgerlige der onsker flere lonpressere og som er ligeglad med landets sammenhaangskraft. Er en grund til at Danmark ikke har nogen mindstelon modsat anstaandige lande nemlig at de loo kr. eller hvad normalt kun fungere for statsborgere men at borgerlige ansaater til 5o kr. i timen og derunder uafbrudt og undergraver samfundet for -80% i deres “elitarisme”. Dog kalder jeg gerne dig for en rabiat anti-semit. For du tilhorer segmentet som det kan bruges om og andre DF’ere.

  Og for mig vil alle bedommelser altid gaa paa hvorledes og hvor de laveste er og bliver behandlet. Vi er kun saa store som vores mindste.

  Timmermann

  Igen. Ja du forklaret jo intet og samme maade at gi information paa som men ser i borgerlige medier altsaa noget populistisk vrovl uden kritik der skal underholde!

  I politiken kunne men laase et godt indlaag om Krasnik i magasinet i sidste uge. Borgerlige medier i B og JP mv kritisere aldrig kristne eller joder men kun islam. Politiken er ihvertfald stor nok til PAA DET OMRAADE at kritisere alle som undertegnet af de religiose tosser der kun har laast en bog og forvolder naar alle problemer og ondskab i denne verden. Men korrekt at en ateist fra litauen koster lige meget i indvandrer sporgsmaalet som loonpressere som en troende men ihvertfald er det en stueren person men kan invitere med hjem til en saglig diskussion.

 113. Af Anders Madsen

  -

  I 1985 havde overklassen en disponibel indkomst, der var 1,66 gange højere end arbejderklassens. I 2012 var forholdet vokset til en faktor 4,4.

  Fra 1985 til 2012 har alle klasser haft en stigning i disponibel indkomst. Mens overklassen har haft den klart største fremgang, har underklassen haft den mindste fremgang og har siden den økonomiske krise kun lige akkurat haft en fremgang i disponibel indkomst.

  Kun overklassen har haft stigende markedsindkomst (som dækker over løn og overskud af egen virksomhed) efter krisen. Generelt har de øvrige klasser mærket effekterne af krisen senere end overklassen.

  _____

  En dag må der komme et dansk forår.

 114. Af soren sorensen

  -

  Mente naturligvis at borgerlige ansaater udenlandske til 50 kr.(-) i timen og at staatsborgere i DK ikke ville acceptere misbruget og deraf onsket om flere lonpressere og ingen mindstelon.

 115. Af Anders Madsen

  -

  “Notting Hill Mum er bare træt af, at de rige russere har fordoblet prisen for en god barnepige til 7.600 kr. om ugen plus bonusser såsom »en Burberry-regnfrakke, Saint Laurent-solbriller, Tod’s-sko og Hermès-tasker«. Mest af alt er hun dog bekymret for, hvordan det påvirker hendes børn at være omgivet af det, hun kalder for en »fantasiverden«.”

  __

  Se “Her er overklassen butlere for de allerrigeste” i Information.

 116. Af Ulf Timmermann

  -

  Sørensen,

  hvorfor trækker du nu ham Krasnik op af en hat out of nowhere som var han en kanin og du Erhard Jacobsen? Men hvis det nu skal være: Karakteriserede ham forleden, i andet regi, som en ”spradebasse af en mundhugger”. Så kort kan det gøres.

  Men altså, hvis du ikke vil svare mig på noget så simpelt som hvor du bor, gider jeg ikke at snakke med dig.

 117. Af soren sorensen

  -

  Timmermann

  Du fik svaret forste gang du spurgte hvilket ikke kan siges mht. undertegnets sporgsmaal. Gaa bare retur og laas.

  20% flere underbetalte udenlandske arbejder i DK siden 2011. Er ingen vilje til at haandtere borgerlig undergravende virksomhed.

 118. Af Ulf Timmermann

  -

  Beklager, Sørensen, hvis du har oplyst, hvor du bor – nu hvor du var så venlig at oplyse læserne om, hvor jeg bor og bruge den oplysning til at begå karaktermord på mig – kan bare ikke finde, i et hvilket indlæg, du oplyser hvor du bor. Og, de fleste regner mig vist for om ikke ligefrem “anti-semit” så i al fald “anti-Israel” – og da ikke mindst “anti-amerikaner” – og det er vist endnu værre, men alså, du er den første, jeg er stødt på, der tilsyneladende regner mig for “pro-semit” og “pro-Israel”.

  Men altså, undskyld, da jeg ikke kan finde det: Hvor bor du? I hvilket land, det er ikke din adresse, jeg beder om.

 119. Af soren sorensen

  -

  Timmermann

  Igen skriver klart og tydeligt at jeg er i Danmark og skriver paa en computer med udenlandsk tastatur da den normale er odelagt.23nov kl. 14.06 “faktisk i Danmark”.
  Hjalp det?

  Og igen du besvaret ikke!

  Naavner ikke Israel med dig men mht den manglende ytringsfrihed og overrepresentation og vildledelse af visse religiose grupper i samfundet. Her jodernes medie magt i Danmark paa sporgsmaalet Israel. Alt for mange jodiske lobbyister i medielandskabet om Israel.

 120. Af Ulf Timmermann

  -

  Tak, Sørensen,

  du bor altså i Danmark, for tiden, du er hjemme i det lille permanent krigsførende Dronningerige, hvor et enigt Folketing stemte for Libyen “aktionen”, tillykke!
  Hvad angår den vitterlige overrepræsentation af jøder i de danske medier, det tror jeg alle ved, du løber da bare en åben vognport ind. Selv sætter jeg min lid til, at både journalister og politikere er placeret meget lavt – ifølge dertil indrettede målinger – i danskernes tillidsbarometer. Hvordan det så fungerer i praksis, det nærer jeg mine tvivl om.
  Hvad angår dine spørgsmål til mig om, hvad jeg laver i Kina og hvorfor: Selvom jeg sad her og skrev tålmodigt forklarende i en hel time, ville indholdet alligevel ikke kunne trænge igennem dine EL afværge-mekanismer. Ville blot starte, hvad I derhjemme kalder en “diskussion”, en genre jeg aldrig har kunne vænne mig til.

  Iøvrigt er der allerede blevet pakket fisk i denne blog for flere dage siden, der er ingen, der følger med længere. Alle er sprunget til nyere svingture rundt i manegen.

 121. Af Peter Lindahl

  -

  Den danske socialistiske velfærdsmodel er som sagt ganske korrekt baseret på en lille homogen befolkning, og er derfor mere national end den internationale bolchevisme eller kommunisme= nationalsocialisme. Den har heller ikke ophævet den private ejendomsret men samarbejder med private firmaer om udlicitering af offentlig service til private= korporatisme.

 122. Af soren sorensen

  -

  Timmermann

  ja uden tvivl begaar du undergravende velfaardsvirksomhed i Kina mod Danmark, det ligger ligesom i dine ikke svar. Det er straffrit i Danmark desvaare..Maaske endda ansat af Kinas regering? Sonderjyder med speciale i 1864 er jo politisk “astute” i spionage. 🙂

  Men naturligvis traals at Enhedslisten ogsaa stemte for FN invasionen i libyen. Var selv i Libyen og Tunesien en del maaneder sidste aar og libyen er langt vaare end for invasionen nu. Men det havet ihvertfald et FN mandat. Men fortaaler os at Vestens magt i sikkerhedsraadet er for massivt i de forenede nationer og skal laves om.

  Derudover hader jeg ikke generelt journalister som dig. Det er et vigtigt job naar de er gode og altsaa ikke borgerlige industri representanter. Men er saa faa af disse tilbage nu i Information og EB. For mange joder/borgerlige der har frasorteret dem.

  peter lindahl

  Socialisme frasortere ikke kapitalisme eller privat ejerskab eller personlig frihed. Tvaartimod. Det er kommunisme og fungere aldrig for mindst om loo aar mere og befolknigs-fodsel-kontrol verden over.

 123. Af Ulf Timmermann

  -

  Den korteste afstand er mellem to yderpunkter, Sørensen, det er velkendt stof. Hverken i din form eller dit indhold kan jeg skelne dig fra det yderste højre. – Hvori består dit bidrag til velfærds-statsmagten Danmark iøvrigt?

 124. Af soren sorensen

  -

  Timermann

  Saa hvad er din velfaardsundergravende virksomhed i Kina?

  Er kun enig med hojreflojen paa et omraade og det er indvandring og der kun til dels. De borgerlige/DF’ere” er kun imod muslimer generelt i onsket om flere kristne lonpressere istedet for. Jeg skelner ikke der paanaar at jeg isaar-hvis nodvendigt-ville foretraakke fornuftige ateister ved graansebommen istedet for religiose tosser der, selvom omkostningerne for Danmark bliver de samme.

 125. Af Ulf Timmermann

  -

  Sørensen, du er er en suft, en intellektuel svindler.. Har allerede begrundet, hvorfor jeg ikke vil svare på dine “spørgsmål” og kan tilføje: De er ren retorik, besværgelser med dine egne indbyggede svar givet på forhånd. Har du været trotskist på et tidspunkt? EL er jo mestendels et sammenrend af gamle trotskister og DKP’ere og nu et neo-konservativt parti med afsæt i trotskismen.

 126. Af soren sorensen

  -

  Enhedslisten er helt normalt demokratisk parti og du aavler los om kommunisme. Det eneste der er kritisk mod indvandring-godtnok via rasmus modsat men-som i deres kamp for ordentlige lonninger og forhold for de fattige. Det er et parti hvis okonomi som helhed ville gavne -80% af befolkningen og dem i top 20% med mere moral og etik end blot deres egen tegnebog som dig..

Kommentarer er lukket.