Er danskerne stadig næstekærlige?

Af Xinxin Ren Gudbjörnsson 46

Da det i dag er adventssøndag, tænkte jeg, at det er et passende tidspunkt at stille spørgsmålet. Måske er det medierne, som har hovedfokus på nyheder, der udviser alt andet end næstekærlighed, måske har vi blot fået bedre kendskab til intolerance og fjendtlighed i samfundet, eller måske er danskerne ved at ændre sig? Men det er svært at få øje på næstekærlighed i det danske samfund lige nu.

Danskerne har i mange år haft et image af et kristent og næstekærligt folk flere steder i verden. I Kina tænker man især på de næstekærlige danskere som H.C. Andersen, Bernhard Sindberg og Søren Kierkegaard.

H.C. Andersens værker spreder stadig den dag i dag budskabet om den universale kærlighed, minder os om andres svære vilkår og at mange mennesker har brug for vores hjælp. Under kulturrevolutionen (1966-1976) i Kina, var han den eneste vestlige forfatter, som ikke var forbudt at læse. H.C. Andersens eventyr er i dag obligatorisk læsning for alle skoleelever i Kina. Den massive eksponering af H.C. Andersen er en stor medvirkende årsag til kinesernes fascination af Danmark. Når kinesere i Kina tænker på Danmark, tænker de på et eventyrland med fredelige, kærlige og venlige mennesker.

Men den dansker, som har fået titlen ”Den største dansker” i Kina, er Bernhard Sindberg. Under den japanske invasion i 1937 satte Berhard Sindberg sit liv på spil for at redde tusindvis af kinesere. I Danmark er han stort set ukendt, men man dyrker heller ikke de samme slags rollemodeller her. I Kina er Bernhard Sindberg blevet et symbol på uselvisk næstekærlighed.

Søren Kierkegaards budskab om selvkærlighed som vejen til næstekærlighed har inspireret generationer af kinesere. Kierkegaard mener, at ægte selvkærlighed og næstekærlighed går hånd i hånd, og man behøver derfor ikke at være uselvisk for at være næstekærlig. Det er nærmest som ægget og hønen: Du skal elske din næste som dig selv, og du kan ikke elske dig selv uden at kunne elske din næste.

Måske er det derfor, det er så svært at få øje på næstekærlighed lige nu? Mange danskere er blevet selvdestruktive og tænker ikke længere langsigtet. Det er især sørgeligt, når unge mennesker handler uden tanke på fremtiden. Vi dyrker rollemodeller som er gode til at synge, danse eller lave ”duckface”, vi har ikke overskud til at vise omsorg, vi skubber vores ansvar over på andre, vi giver andre skylden for de ting, der går galt i vores samfund.

Men det er svært at elske andre, når man ikke elsker sig selv. Danmark var et lille land med næstekærlige helte i international klasse, men findes de stadig? Vil danskerne stadig gerne være næstekærlige? Vil vi kunne lære at elske os selv og have tanke på vores fælles fremtid?

(Indspark bragt i Berlingske 30.nov.2014)

 

 

46 kommentarer RSS

 1. Af K. Larsen .

  -

  Hajfinnesuppe udrydder bestanden af Hajer og dermed den økologiske balance. Ved at tie stille, er der mulighed for at sælge Vindmøller.
  Eventyr er godt !

 2. Af soren sorensen

  -

  Bent Sindberg er en beromt Danskere i Kina? Eller overhovdet kendt i DK. Aldrig hort om manden for nu..Aabenbart har google heller ingen ide.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Bernhard_Arp_Sindberg
  Men “de forfaardelige 2 aarige” der lober hjemmefra paa udflugt er velkendt ogsaa her.

  Den Kinesiske naastekaarlighed er opbygget fra liberalisternes onske om flere lonpressere ogsaa? Overhovedet ikke! Kina tager kun imod hvad der gavner dem ikke et torturoffer endvidere i sigte der…Kina er verdens mest ulige land i okonomisk forstaaelse og har verdens rekorden med den rigeste 1% af befolkningen nemlig hele 73% af alt vaardi. Danmark er paa en “solle” tredje plads i den vestlige verden med 32% efter USA 33% og Svejts 35%.

  Jeg er ogsaa glad for I Ching, Tao og har laart meget fra dem. Men Kina er Kina og Danmark er Danmark. Vi laare bedst ved at gore ting paa vores maade hver for sig og lad os saa bare haabe at den kinesiske model ikke bliver virkelighed i Danmark som er liberalisternes onske…99% der lever i armod med 1% herrefolk. For ikke at tale om den manglende ytringsfrihed for alle i -99% i Kina. I Danmark er det dog kun -90% ca der frasorteres deres ytringsfrihed i Berlingske men problemet er naturligvis at saa mange grisehandlende Danske stemmer paa V og DF mv..De har glemt den Danske historie om adlen og onsker adlens magt retur ala Kina’s magt bureau.

  Lighed, jantelov er gode Danske dyder som H.C. Andersen uden tvivl ville have onsket…Uden tvivl ogsaa Sindberg. Men da jeg opvokset i DK i 70’erne kunne vi forlade vores huse ulaaste og der var naar ingen fremmede der stjaal og bedraget paanaar altsaa iblandt borgerlige svindlere som vi ikke kan komme af med.. Naastekaarlighed som i religion er en negativ spiral af had mod sine medmennesker. Forst naar religion er frasorteret kan vi have aagte naastekaarlighed som forst og fremmest er positiv jantelov, okonomisk forholdsvis lighed mv..Nok tanker for store for en Kinesere vandt til adlens misbrug derfra..Men du boet jo heller ikke i Danmark foor den borgerlige tidsalder i 1980’erne hvor hadet for alvor satte ind?

 3. Af Ole Brockdorff

  -

  Når du som menneske hver dag året rundt erfarer, at ingen andre mennesker vil have noget som helst med dig at gøre, ingen vil bruge dig til noget som helst, hverken arbejdsmæssigt eller privat, så føler du dig ganske enkelt værdiløs, og du kan ikke undgå at dø en lille smule i sjælen hver dag på grund af en ubeskrivelig ensomhed.

  Afhængig af din livserfaring og personlige menneskelige udvikling kan du tackle disse omstændigheder godt eller skidt, værdigt eller uværdigt, men under alle omstændigheder lukker sjælen for det meste ned for omgivelserne, fordi man lever med en ubegribelig daglig psykisk smerte, sorg, længsel, lidelse og savn over, at man ikke som andre oplever kærlighed, familie, børn og et godt arbejde, så man kan forsørge sit eget og familiens liv.

  Sådan er virkeligheden anno 2014 for titusinder af etniske danske mænd og kvinder, der siden deres fyldte 18. år som myndige har levet som arbejdsløse på statens nåde gennem overførselsindkomsterne, og som aldrig har fået en reel chance på arbejdsmarkedet, fordi det meste af vores før så vældige industriproduktion gennem 20 år, er udflyttet til blandt andet Kina som verdens største totalitære kommunistiske et-parti regime med politisk enhed under tvang for alle borgere.

  Mere end 200.000 arbejdspladser er udflyttet fra Danmark siden 2004.

  Desværre har alt for mange af disse arbejdsløse danskere i den erhvervsaktive alder, som udelukkende overlever socialt og økonomisk på grund af de politisk bestemte overførselsindkomster, givet menneskeligt op på alle fronter i erkendelse af, at for samfundet er de blot et sølle CPR-nummer, der bare skal holde kæft, trit og retning, og så ellers lade sig aktivere i intetsigende nyttejob uden håb om en fremtidig hverdag med et godt fuldtidsarbejde og god løn.

  Hver dag året rundt bliver disse mange arbejdsløse mennesker blandt den etniske danske majoritetsbefolkning, pisket rundt i systemet med besked fra de lokale jobcentre om, at hvis de ikke hele tiden står til rådighed for arbejdsmarkedet, og tager et hvilket som helst nyttejob, ja, så får de omgående trukket i deres kontanthjælp, så der nærmest ikke er noget tilbage på udbetalingsdagen, hvorefter de risikerer at havne på gaden som ulykkelige hjemløse sjæle.

  I næsten 40 år har vi med overførselsindkomsterne tilladt, at borgerne stifter familie og sætter børn i verden, uden at have arbejde eller uddannelse, men dem som nyder mest af de mange sociale og økonomiske ydelser, er de hundredtusinder af indvandrere og flygtninge samt familiesammenførte fra alverdens mislykkede islamiske regimer, der får lov til at leve en arbejdsfri tilværelse uden at blive jaget af socialcentrene, fordi de hverken taler eller skriver dansk, og derfor ikke kan bruges nogen steder på arbejdsmarkedet.

  Alle dem i fuldtidsarbejde hos såvel den offentlige sektor og i det private erhvervsliv, har af ærlige grunde travlt nok med at få deres egen hverdag til at hænge sammen i et land, der er forvandlet til en ren formynderstat, og de har derfor hverken tid, lyst og energi til at udvise næstekærlighed til de hundredtusinder af ulykkelige arbejdsløse sjæle blandt de etniske majoritetsdanskere, fordi de i forvejen livsforsørger de arbejdsløses tilværelse gennem skatteindbetalingerne fra deres løn.

  Så, nej, Xinxin, glem alt om næstekærlige danskere som H.C. Andersen, Bernhard Sindberg og Søren Kierkegaard i et Danmark anno 2014, som reelt er ophørt med at eksistere som en selvstændig nationalstat for mange år siden, fordi skiftende ryggesløse, opportunistiske, ansvarsløse og ansvarsforflygtigende politikere har nedlagt vores grænser, overladt nationen til EU-kommissionen, og tilladt alverdens multikulturelle individer, at bosætte sig i landet, hvor de lever en arbejdsfri tilværelse på bekostning af de få hårdtarbejdende etniske majoritetsdanskere i det private erhvervsliv.

  Derfor, kære Xinxin, når begreber som lighed og retfærdighed er fuldstændig udraderet gennem de sidste 20 år, som det er tilfældet i Danmark, hvor de få livsforsørger de mange, og hvor alt for mange aldrig får en ærlig chance for en god uddannelse og efterfølgende godt fuldtidsarbejde, ja, så bliver folk ude af stand til umiddelbart, at føle næstekærlighed til andre mennesker, fordi ingen viser den mindste interesse for dem selv personligt, hverken arbejdsmæssigt eller privat.

  Personligt er jeg dog rimeligt overbevist om, at hvis mange af de arbejdsløse og udstødte sjæle blandt den etniske danske majoritetsbefolkning, virkelig fik en chance for at leve et liv med et godt varigt fuldtidsarbejde og en dejlig familie, ja, så ville de alle sammen eliminere deres selvdestruktive adfærd og tænke langsigtet, og holde op med at dyrke alle de syge, afstumpede, fordummende og overfladiske rollemodeller, som de bliver overdænget med og påvirket af gennem alverdens programmer med ligegyldigt reality-tv.

  Men løbet er desværre nok kørt for den etniske danske majoritetsbefolkning med førstefødselsret til deres fædrene jord, som tilbage i 1970 havde et fantastisk industrisamfund med 1,5 millioner borgere, der arbejdede i det private erhvervsliv, og 250.000 mennesker sad i den offentlige sektor. En mand kunne alene forsørge sin kone og to børn for lønnen, uden at modtage bare èn krone i offentlige ydelser, for dengang eksisterede systemet med overførselsindkomster ikke.

  Danskerne er blevet èt sølle folkeslag ud af mange i deres fædreland.

 4. Af Stefan Bøgh

  -

  Kære XinXin.

  Du har altid blik for det væsentlige, synes jeg. Spørgsmålet er relevant i allerhøjeste grad. Hvad er der sket med Danmark?
  Vi er blandt andet blevet en krigsførende nation, der går ind i krige på tvivlsomme forudsætninger. Vi bombarderes af medierne alle vejne med budskaber uden eksistentiel substans. Vi stresses uophørligt til at yde i alle henseender, og det kan rigtig mange danskere ikke magte. Vi er blevet fremmede for os selv, og vi bliver dybt deprimerede, hvis vi taber i fodbold. Jeg tænker, at vi over de sidste 3 årtier har fået sneget de forkerte værdier ind i vort lille samfund. Man er kun noget værd i produktionsmæssigt øjemed. Det er det vi definerer os ud fra. Der ligger hele vor selvforståelse nu. Danmark er ved at gå i knæ, fordi vi skal tage os af alt for meget udefrakommende, som vort velfærdssamfund ikke kan magte på længere sigt.
  Alting hænger sammen i tilværelsen. Det åndelige, det sjælelige, det biologiske, det økonomiske, det politiske o.s.v. Jeg tænker ude fra et holistisk synspunkt. Hvis vi ikke har orden i de basale behov, kan vi heller ikke give og modtage kærlighed.
  Jeg er ikke enig i Søren Kirkegårds selvkærlighedspræmis. Jesus sagde, at vi skulle elske vor næste som os selv, fordi han vidste, at mange mennesker først og fremmest er egenkærlige, og hvis de elskede andre lige så meget som dem selv, så ville vi få en bedre verden. Imidlertid kan man ikke have nok i kun at elske sig selv.
  Så går det galt. Hvis dem der har meget i samfundet ikke vil dele med resten, går sammenhængen fløjten, og tingene skrider, som vi ser det i disse år.

  Venlig hilsen
  Stefan Bøgh

 5. Af Preben F Jensen

  -

  Danmark er stadig et land med mange gode, skikkelige, ordentlige og herlige mennesker. Men vi kommer ikke uden om at der også er en masse ondskab og uretfærdighed i landet. Og et sted mellem 10 og 20% af befolkningen er vel egentlig nogle usympatiske, afstumpede, indskrænkede, smålige og usle nuller og egoister, der kun tænker på sig selv, og som skamløst udnytter andre ved enhver lejlighed.

  Men mon ikke den systematiske forråelse og fordummelse af samfundet siden 1968 spiller en stor rolle. Siden dengang har rødfascisterne og de totalitære jo haft vind i sejlene. Med alle mulige propagandaløgne er det jo lykkedes dem at skævvride og pervertere samfundet. Familier i tusindvis er blevet revet fra hinanden, husmødre blev hetzet, mænd blev hetzet, børn blev anbragt på institutioner fra helt små, folkeskolen blev et sted med indoktrinering og ringe standarder, gymnasierne og universiteterne blev domineret af socialistiske og munkemarxistiske lærerkræfter, sovjetiske og korrupte tankesæt vandt indpas i politik osv. Og i dag er Danmark jo noget af en DDR-agtig
  bananstat med kommunistiske og svenske tilstande mange steder.

  Og de utallige opløste familier, nedlagte landegrænser og masseindvandringen……… samt det voldsomme skattetryk….. og den kolossalt forringede velfærd/tryghed….. har jo også medvirket til at stresse, presse og splitte danskerne.

  Politikerne, bureaukraterne og behandlerne har tit været dårlige eksempler til efterfølgelse……. og rodløse børn og unge der har manglet deres forældre og hjemmets varme og kærlighed, kan nemt miste kompasretningen og det overskud der giver lyst til at være venlig og empatisk overfor andre.

  De dårlige politiske eksempler er sådan noget som utallige løftebrud, og så det enorme hykleri der omgiver megen snak om “solidaritet”, “hensyntagen til de svage” og snak om “menneskesyn” og “næstekærlighed”. Politikerne fylder os med smukke ord, men se så hvordan de behandler de hjemløse danskere! Se hvor ligeglade de er med ofrene for kriminalitet, sygdom, arbejdsløshed og skilsmisse. I ord er den typiske politiker “god”, men i gerning yderst ASOCIAL. Og nu pønser man på at køre Danmark og danskerne ud på det sidespor hvor endestationen hedder galehustilstande, kæmpekriminalitet og hærgende sygdomme………. samt terror, katastrofe og undergang. Hvis det ikke er ondskab og forræderi, hvad er det så?

  På snart alle områder vinder tåbelige reformer og organiseret ondskab terræn. Eksemplerne vrimler frem i denne tid. Blot læs aviserne.

  Og læs så lige under Jacob Ms blog “PRIVATLIV I 2014”

 6. Af Henrik S

  -

  Du skriver at “Danmark var et lille land med næstekærlige helte i international klasse”.
  Ja det var vi , men det land har EU afskaffet.
  VI er ikke længere en selvstændig nation og vi er ikke længere et samlet folk , derfor råder nu helt andre normer.
  Det har den samlede politiker stand sørget for .
  Det kan du roligt hilse dine kinesiske venner og sige.

 7. Af Preben F Jensen

  -

  PS: Langt hen ad vejen har rødstrømperne jo været stormtropper og spydspids-angribere i nedkæmpelsen af mændene, familieværdierne, velfærden og danskheden osv. Og de bliver jo ved. De vil forkæles, have privillegier, kvoter og positiv særbehandling. Og får de ikke det, slynger de om sig med beskyldninger om mandehørm, sexisme, kønsdiskrimination undertrykkelse, mænds smålighed og nederdrægtighed osv. Blot se dagens artikel om den frygtelige undertrykkelse der går ud på at der ikke er 50% kvinder i alle bestyrelser mv.

 8. Af Birgitte Windwood

  -

  Er næstekærlighed et spørgsmål om viljen til at ville?

 9. Af Hans Hansen

  -

  Danskerne ganske afgjort næstekærlige, men det beklagelige er sket at politikerne sætter danskernes tålmodig på prøve, ved at implementere politik 6 millioner ikke kan overkomme. Det skyldes at danske politikere har fået storhedsvanvid ved at indbilde sig, at de selv repræsenterer EU og FN mere end landets særdeles begrænsede størrelse.

  Først og fremmest ønsker danskerne orden i eget hus, og det er her politikerne svigter. Før denne orden er på plads, udvander man borgernes sociale sikkerhed samtidig med at man hælder store pengebeløb i lommerne på korrupte regimer, forsørgelse af islamistiske grupperinger, krigsdeltagelse m.v., mens man lader de svageste gamle sejle og sindslidende for egen sø, og ikke leverer varen på hospitalsområdet.

  Når danskerne oplever de skatteyderbetalte penge går til organisationer de ikke kan identificere sig med, og ikke har været til reel diskussion, sådan at forstå at politikerne ikke tager befolkningsflertalles holdninger alvorligt, men henviser til en ideologisk virkelighed de ikke selv lever i, så får politikernes handlingerne nogle bivirkninger.

  I befolkningsantal er Danmark kun en fjerdel af en storby. Ganske mange byer er langt større end Danmark. Når så borgerne oplever at politikerne tænker internationalt før nationalt, så opfattes politikerne ude af stand til at varetage deres primære nationale opgaver. Når de nationale hensyn ikke varetages i første række, så mister befolkningen lysten til at betale næstekærligheden.

  Man er nødt til at forstå at næstekærlighed er frivillig. Den kan ikke dikteres eller trækkes ned over hovederne på borgerne af politikere der administrere skattemidlerne med ideologiske begrundelser.

  Nu er det sådan, at når en virksom går dårligt, så skyldes det ALTID dårlig ledelse. Det er ganske enkelt altid ledelsens skyld. De har beslutningsprocessen og derfor ansvaret. Danmark er som en national virksomhed med ledere der træffer dårlige beslutninger. Der skal penge på bordet for at have evnen til at være social. Der skal vækst til for at have råd til næstekærligheden.

  Det forstår venstrefløjen bare ikke, for ingen er dummere end den yderste venstrefløj. De er økonomiske analfabeter, og det er ingen nyhed. Mangler der penge i kassen, så er socialpolitik, og dermed betalt næstekærlighed, det første der ryger.

  Det er umådeligt logisk, men prøv at forklare det til venstreorienterede. Selvom vækst, økonomi og socialpolitik er så fuldstændigt logisk afhængige af hinanden, så er vækst i modstrid med venstreorienteret planøkonomiske teorier.

  I bund og grund skyldes det at politikerne ikke ønsker befolkningens direkte indflydelse på beslutningsprocessen. At det er befolkningen selv der definere hvem, hvornår og hvordan man vil hjælpe.

 10. Af Henrik Petersen

  -

  Tak Xinxin for at fortælle om Bernhard Sindberg, som jeg aldrig havde hørt om før nu. Altid godt at blive klogere.

 11. Af Arvid Holm

  -

  Næstekærlighed er egentlig blot egoisme på andres vegne.
  Bør andres egoisme så tælle mere end min egen egoisme?
  Så bør min egoisme også tælle mere for andre end deres egen egoisme?
  Min næstekærlighed byder mig derfor til at tilgodese deres næstekærlighed, der byder dem at tilgodese min egoisme.
  Så jeg bør være egoistisk af lutter næstekærlighed?

 12. Af Jan Petersen

  -

  Næstekærlighed er vel per definition, i bund og grund, et individuelt personligt karaktertræk. Men når næstekærlighed implementeres som et lovkrav, i form af diverse bindende internationale traktater og konventioner, der ligefrem påbyder en at elske næsten, ja så knækker kæden selvsagt.

  Det gør vel ikke just situationen lettere, hvis et ellers kristent folk ligefrem skal tvinges til at udvise næstekærlighed overfor noget så stik modsat til kristendom som f.eks muhamedanisme?

  Jeg kan godt forstå, mange danskere tvivler på værdien i at strække en hjælpende hånd, når takken herfor er ……. at de helst modtog ens afhuggede hoved!

 13. Af Thomas K. Rasmussen

  -

  Der er rigeligt med såkaldt “næstekærlige” mennesker i verdens dyreste offentlige sektor og hele godheds- og indvandringsindustrien som lever fedt af at være “næstekærlige” på skatteydernes regning! Jeg respekterer folk som er næstekærlige – for egen regning!! Og jeg respekterer folk som tager ansvar for eget liv og ikke bare lader sig klientgøre livet igennem!

 14. Af Preben F Jensen

  -

  Som Hans Hansen, Jan Petersen og Thomas Rasmussen indirekte påviser, så er vores demokrati kørt i grøften. Både i regeringen og oppositionen er der mange politikere som er kolde og kyniske og ligeglade med danskernes vilkår. Hertil kommer medier som fylder befolkningen med kvarte sandheder. Et eksempel er Metro-avisens og DRs snak om grimme skilsmisser. I Metro-avisen forleden var det tre kvinder som fortalte om tingene, og i DR var der en masse om hvor hårdt det er for børnene, og om at det udelukkende er forældrenes ansvar at sørge for et “godt” skilsmisseforløb. Ikke eet ord om hvordan skilsmisse-bureaukratiet manipulerer, tyranniserer og undertrykker forældrene og udnytter og svigter børnene. Systemet er pilråddent og domineret af røde feminister, mændene og børnene er retsløse, og bureaukraterne foragter mændene og familieværdierne og man spiller forældrene ud mod hinanden

  Fortielse, hetz, løgn og bedrag er hvad man har brugt i flere årtier for at bilde befolkningen ind at den kommunistiske familiepolitik er uden betydning, og at det hele er befolkningens egen skyld.

 15. Af Preben F Jensen

  -

  Kommentar skjules af filtret

 16. Af Benny B

  -

  Med 51millioner flygtninge i verden, vil ubetinget næstekærlighed være det samme som kollektivt selvmord.

 17. Af Anders Andersen

  -

  Som det tydeligt fremgår af ovenstående kommentarer, både i og mellem linierne, så er den etniske danske “race” degenereret til en samling fordrukne, arbejdsfri tosser. Sørgeligt, men sandt. Heldigvis tilføres landet nyt blod udefra for hver dag som går, så forhåbentligt vender det en dag.

 18. Af Finn Bjerrehave

  -

  Økonomisk er vi næstekærlige, vi sender konstant millioner til fremmede lande, i sidste uge Somalia 60 millioner Burma 20 millioner endda Mugabe har fået sine millioner, men vores hjemløse, kan desværre ikke hjælpes, for hvem kan blæse med mel i munden.
  Danskernes største prøvelse er Muslimske flygtninge , måske fordi de Muslimske lande ikke kender ordet : Næstekærlighed, og overlader deres flygtninge til Europa, og endda så højt oppe som Danmark, og udfordringen er skabt.
  Da krigen i 1945 sluttede , havde Danmark ingen næstekærlighed, der forbød nemlig den alm. Danske lægeforening, hjælp til Tyske flygtninge kvinder og børn, og dødsfaldet oversteg besættelsens statistik, og denne plet er aldrig vasket ren, med en undskyldning til Tyske kvinder og børn.
  Den svære næstekærlighed.Finn Vig

 19. Af soren sorensen

  -

  Birgitte Westwood

  Naastekaarlighed som i konceptet kristen af Xinxin her og andre borgerlige debattorer i B-utroligt jo at de alle er kristne borgerlige naar nu samfundet er 90% ateistisk og verdens anden mest ateistiske land-drejer sig om at stoppe kritikken og faa dem til at arbejde for eliten kritikloost uden at forlange noget som en slags “borgerlig underbetalt, ikke forlangende, misbrugt uden rettigheder au-pair med overarbejde”..98% af alle krige har vaaret pga. religion og mange af problemerne med indvandring skyldes de kristne tosser mod de muslimske tosser. Mange af disse kristne tosser opmuntre dagligt i debat indlaag i B til had mod muslimer og ateister og muslimer i moskeere landet over mod kristne og ateister..

  Er umuligt at tage de religiose serios mht. brugen af konceptet naastekaarlighed. De er alle totalitaare der kun har laast en bog og onsker en tanke indfort. Kaaft, trit og retning for magthaverne og ejerne som opfandt konceptet religion i jodernes land via skonlitteratur forfatteren Jesus.

  Det gik galt for Danmark efter den borgerlige tidsalder i 1980’erne og Schluter og indtil idag. Den borgerlige floj stjaal folkets rigdom, frasorteret dem i uddannelsessystemet og forringet velfaardssystemet hospitalerne, folkeskolen mv. og indforte private for deres egen born. Borgerlige kan egenkaarlighed ja. De kan faktisk ikke andet..Men religionen har ogsaa altid kun representeret egenkaarlighed af magthaverne og kun idioter har ikke forstaaet at “naastekaarlighed” blot er et bedre salgsord til poblens fra LILLEOR OG GODTFREDSENS praadkestold hvor de frasortere alt kritik og alle humanister og kun tillader de totalittare borgerlige industri representanter ytringsfrihed.

 20. Af soren sorensen

  -

  Regeringens storste skamplet er den mere end fordoblingen af antallet af hjemloose.
  Men de fleste er udenlandske og immigrationen er jo massiv nu til DK.OP til 80.000 asyl-indvandrer i aar ikke for at naavne de normale 100.000 ost indvandrer og k onsker at importere 150.000 uddannet nu saaledes at de kan frasortere 150.000 uddannet middelklasse Danskere og sende dem ned paa fattiggarden. Dagen kommer hvor vi er retur ved en overklasse og underklasse kun og den kommer med hastige skridt under den borgerlige R og la vko ledelse..Kun socialsme kan aandre vilkaarne der nu.

 21. Af Jan Petersen

  -

  Apropos “næste”-kærlighed” ……. hvorfor fanden er Danmark så belemret med såkaldte “forfulgte” fra Eritrea (lidt over 5.000 km fra Danmark)? Der er med statsgaranti ingen andre end menneskehandlere (evt narko-ditto) fra Eritrea, der har den fjerneste idé om, hvad Danmark overhovedet er!

  Hold kæft, hvor jeg bare føler mig røvrendt af hele det “politisk korrekte” cirkus i Danmark …… jeg ku’ brække mig i lange lårtykke stråler !!!!!!

 22. Af Preben F Jensen

  -

  Tosser forventer at befolkningen skal være begejstret, positiv og næstekærlig overfor hvadsomhelst og hvemsomhelst. Selv totalitære grupper som har myrdet løs på utallige uskyldige forlanger tosserne (og de korrupte) at vi skal have positive holdninger til. Ellers er vi nogle “racister” der skal skamme sig. Og hvis en befolkning har været rasende og i oprør efter afsløringen af grusomheder og massemord, så har den begået en stor “fejl”. Ja, de kloge “humanisters” næstekærlighed omspænder hele jorden og universet, kun deres eget folk og land rakker de ned på, kun deres egne er de iskolde og modbydelige overfor.

  Ja, de politisk “korrekte” hyklere er virkelig til at brække sig over.

 23. Af Jan Petersen

  -

  Det virkelig hårrejsende ved hele asyl-begrebet er, at KUN kriminelle (dem der har brudt et andet lands lovgivning, OG må forvente forfølgelse derfor) EGENTLIG er “berettiget” til at søge asyl i et andet land.! Er det ligesom at vende begrebet “menneskerettigheder” på hovedet …. eller hva’?

 24. Af Arvid Holm

  -

  Næstekærlighed fører til madspild.
  Ved kaffebordet er der ingen, der vil være bekendt at tage det sidste stykke skærekage.
  Kaffesøstrene sidder lumsk og tilbyder næstekærligt stykket til hinanden.
  Men ingen vil stemples som den følelseskolde egoist, der snapper maden for næsen af andre.
  Så skærekagen bliver aldrig spist op.
  Det sidste stykke får lov at stå, til det er udtørret som en ægyptisk mumie.

 25. Af soren sorensen

  -

  Under gerne de udenlandske hjemlose et stk. skaarekage og en varm seng foor de sendes hjem..Men selv det kan og vil Danmark ikke tilbyde.Vi bliver nod til at acceptere at immigrationen over de sidste 2o aar har vaaret saa massiv til landet og at okonomien har aandret sig med udforelsen af alle arbejdspladserne at vi bliver nod til at sige stop til alle former for immigration..Problemet er blot at borgerlige kristenfundamentalister kun kan blive enig om behovet om at frasortere det muslimske torturoffer fra Syrien men ikke lonpresseren fra USA/Europa og nu onsker 15o.ooo uddannet udenlandske der nok skal skaffe 15o.ooo nye fattige udddannet.i DK. Angrebet af borgerligsmen er paa hele det Danske samfund paanaar eliten og der er ingen vilje i hverken DF-som mere end fordoblet indvandrerantallet pr. aar-Eller i rod blok til en stram indvandring eller muligheder derom pga af EU..

  Kun enhedslisten staar for noget der ligner en indvandrerkritisk holdning via at de kaamper for ordentlige lonforhold og dette frasortere nogen underbydere. Men er ingen vilje iblandt S/R for at representere der mere og slet ingen i borgerlige blok. For ikke at tale om ordentlige straffe for okonomiske borgerlige kriminelle med 3oo milliarder sorte penge i udlandet og skatte og penge svindel.

 26. Af Helena hansen

  -

  De thailændske “damer” kan tage biletten hjem “med det vons”! -før alle andre. De har et udmærket land at bo i -nemlig Thailand.

 27. Af Helene hansen

  -

  Jeg beder til Gud at UK går ud af EU, så falder kalkunen sammen, quislingen Uffe Elleman-Jensen får et loss i røven og Danmark bliver frit igen.

 28. Af Finn Bjerrehave

  -

  Skal EU nu være frihedens sikre havn, må jeg bedrøve disse fantaster, der tror at uden for EU, kan det gode liv leves.
  Lissabontraktaten med det frie marked, gør, hvis alle regler ikke er implanteret, kan der ikke eksporteres til EU, og altså som Norge som er uden for EU, men via Danmarks forbehold, endda mere integreret i EU, og 100% uden indflydelse.
  Luk så det vrøvl.Finn vig

 29. Af soren sorensen

  -

  Helena Hansen

  Hvad har Thai Damer gjort mod dig? Stjaaldet din mand?

  ps att. Tom Jensen

  Du har jo ikke laast politikens indlaag. Den rigeste % med 33% ejerskab af vaardierne betaler 7% mindre skat efter VKO selvom de har alt for meget med 11 millioner kr. i gennemsnit og dermed er ikke engang indregnet den rigeste % brug af venstre revisiorer og udenlandske bankkonto i Svejts eller deres 300+ milliarder sorte penge de har ifolge skat mindst som de ikke har betalt skat af. Belobet er nok ca. 800 milliarder i virkeligheden. Du kan jo ikke forstaa et simpelt stykke journalistisk gennemarbejdet materiale der er faktatjekket. Det maa vaare din “borgerlige journalisme tilgang” der staar i vejen for den objektive saglighed?

 30. Af Preben F Jensen

  -

  Det kaldes “debat”, og umiddelbart ligner det debat-blogs. Men når hundredvis af svar til andre bloggere, og hundredvis af kommentarer……… opsluges og skjules af filtret….. er det begrænset hvor megen debat der egentlig er tale om. Det er jo rester af debatten vi må nøjes med!! På visse blogs spærres og slettes i eet væk.

 31. Af Preben F Jensen

  -

  Finn Bjerrehave Vig….

  For at få o, 3% indflydelse i EU (og nogle fede lønninger) har politikerne givet EU 100% bestemmelsesret over vores grænser, 99% bestemmelsesret over vores indvandringspolitik, og 98% bestemmelsesret over resten. Det er at sætte Danmark under fremmed herredømme. Procentsatserne er måske ikke helt præcise, men før i tiden kaldte man det quislingepolitik og landsforræderi.

 32. Af Ulf Timmermann

  -

  I piver fandme derhjemme, gør I, som I er flest, peger finger, gør I – blandt andet over det her med “tabet af arbejdspladser” – uden at en eneste af Jer, der piver, selv har tænkt sig at “stå på gulvet” i en producerende virksomhed. Fy for f ……

 33. Af soren sorensen

  -

  Ulf Timmermann

  Hvad var det lige din velfaardsundergravende virksomhed er i Kina?
  Produktionsleder paa en Dansk fabrik med en slavehaar af underbetalte undersaater uden ret til hospital, pension eller andet.

  Du er sgu en pivskid mht. egen skyld i Danmarks problemer..

 34. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Ork ja, når og hvis vi ikke fortsat giver los i forhold til alle masochistiske tendenser – selv får lov til at bestemme, hvor grænsen ligger for fri udfoldelse og ikke lader sadisterne af enhver art i ethvert forhold, privat som politisk, hindre os og få overtaget: Udbytningen i alle forhold, også m/k.

  Det vil hjælpe på den ægte glæde ved livet, glæden ved at have overskud at give af – og ikke underskud, så vi ses som mennesker, der er ligeglade, og hvor det kan sammenlignes med at smide vand på en gås. Sig selv nok.

  Det er vi desværre og efterhånden blevet nødt til at være, os selv nok!

  Rent selvforsvar! Og med rette! Og – det har vi ret til! Længere er den ikke!

  Vi gider ikke at blive pisket længere!

 35. Af Ulf Timmermann

  -

  Du må da have været trotskist i dit tidligere liv, Sørensen, siden du er endt som højre-rabiat neo-konservativ.

 36. Af soren sorensen

  -

  Ja ulf lillemann du ville ikke have lov at velfaardsundergrave Danmark i personlig graadighed i Kina hvis du ikke lader til i det offentlige rum at representere og forsvare Kina’s ultraliberale model.

  Det er god socialistisk skik at vaare imod storre indvandring og bekymre sig for de svage, frasorteret i samfundet og det Danske samfunds fremtid. Du burde fratages dit Danske statsborgerskab for “velfaardsundergravende virksomhed” formeneligt? og faa lov at forblive i Kina.. I borgerlige ser aldrig egen skyld kun alle andres..

  HDP er ogsaa ude i sit sidste indlaag og opmuntre til indforelse af flere lonpresserer..Denne gang uddannet der frasortere den nuvaarende Danske middelklasse. Liberalister har ingen maade eller naade.

  Men korrekt at jeg ikke er endt som en blind hoone som saa mange andre i rod og sort blok mht omkostningerne og landets sammenhaangskraaft ved den kontinuerlige massiv stigende indvandring og set over de sidste 25 aar . Det er godt at komme og gaa som i bo i landet og foolge med i lokale medier altsaa DR isaar som det sidste frie og oplysende Danske medie.. Men bliver en blind gaas hvis men som dig altid er vaak eller ogsaa altid hjemme. Sonderjylland repreesenterer jo ikke et normalt billed af DK idag..

 37. Af soren sorensen

  -

  PS

  Trotsky ville have aandret socialismen positivt fra den totalittare Stalin hvis han havet faaet lov..Men det magtliderlige borgerlige gen vandt der..Ikke maarkeligt at du er kritisk mod ham. Han kaampet jo meget imod fascismen baade den set i Stalin og den set af Hiter..Han var en aagte socialist.

 38. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg har altid tænkt, når jeg har tænkt over næstekærligheds-budskabet, at det er jo svært at elske andre, hvis man ikke elsker sig selv særligt. Det er jo ganske indlysende, så det har forekommet mig noget højtravende i en vis forstand.

  Siden – årtier senere – er jeg stødt på Freuds udlægning af begrebet næste-kærlighed, og jeg citerer her sidste århundredes største psykolog, om man vil:

  “Kulturens Over-Jeg har dannet sine idealer, og det gør sine krav gældende.. De af disse krav, der vedrører menneskers indbyrdes forhold, sammenfattes under benævnelsen etik. Der er til alle tider blevet lagt den største vægt på denne etik, som om man netop af den ventede sig særlig vigtige præstationer. Og etikken vender sig virkelig også mod det punkt, der er let kendeligt som det ømmeste sted i enhver kultur. Etikken må altså opfattes som et terapeutisk forsøg, som stræben efter gennem et bud fra Over-Jeg’et at opnå, hvad der hidtil ikke har kunnet opnås gennem det øvrige kulturarbejde. Vi ved allerede – det er det, det her drejer sig om – hvorledes den største hindring for kulturen, menneskenes konstitutionelle tilbøjelighed til aggression mod hinanden, skal fjernes og netop derfor bliver det sandsynligvis yngste af det kulturelle Over-Jeg’s bud – budet: Du skal elske din næste som dig selv – særlig interessant for os. I neuroseforskningen og neuroseterapien er vi nået frem til, at der er to bebrejdelser at rette mod den enkeltes Over-Jeg:

  Det bekymrer sig i strengheden af sine bud og forbud og forbud for lidt om Jeg-ets lykke, idet det ikke tager tilstrækkeligt hensyn til den modstand – Det’ets (ego: id’ets, dvs underbevidsthedens) driftsstyrke (ego: vi har ca. 30 drifter) og vanskelighederne i (ego: dvs med) den reale omverden – der gør sig gældende mod efterlevelsen af disse bud og forbud. Vi er derfor meget ofte nødt til i terapeutisk hensigt at bekæmpe Over-Jeg’et, og vi bestræber os på at mindske dets krav (ego: hvor de er decideret neurotiske). Vi kan gøre helt de tilsvarende indvendinger gældende over for Kultur-Over-Jeg”ets krav.. Heller ikke dette bekymrer sig tilstrækkeligt om kendsgerningerne ved menneskets sjælelige (ego: sindets, for ikke at forveksle det med religioners udtryk her) konstitution: det udsteder et bud og spørger ikke, om det er muligt for mennesket at efterleve det. Det går tværtimod ud fra, at det er psykologisk muligt for menneskets Jeg at gøre alt, hvad man pålægger det – at Jeg’et er i besiddelse af det uindskrænkede herredømme over sit Det (ego, dvs id/et, underbevidstheden). Dette er en fejltagelse, og heller ikke ved de såkaldt normale mennesker lader beherskelsen af Det’et sig udstrække længere end til en vis grænse (ego: klart, da det ubevidste netop er ubevidst, ikke kendt materiale for den enkelte sædvanligvis). Forlanger man mere, gør man den enkelte oprørsk, neurotisk eller ulykkelig. Budet “Du skal elske din næste som dig selv” er den stærkeste tilbagevisning af den menneskelige aggression (ego: derfor bliver vi bla syge) og et udmærket eksempel på Kultur-Over-Jeg’ets upsykologiske fremgangsmåde. Bidet er uigennemførligt; en så rundhåndet inflation af kærligheden kan kun nedsætte dennes værdi og kan ikke hæve nøden. Alt dette lader kulturen hånt om; den formaner kun, at jo sværere det er at følge forskriften, desto mere fortjentsfuldt er det at gøre dette. Der er bare det ved det, at den, der inden for den nuværende kultur holder sig en sådan forskrift efterrettelig, sætter sig i en ugunstig stilling over for den, der sætter sig ud over denne forskrift .Hvor vældig må aggressionen ikke være som kulturhindring, når afværgelsen af den kan gøre lige så ulykkelig som aggressionen selv! Den såkaldte naturlige etik har her intet at byde på bortset fra den narcissistiske tilfredsstillelse, at man tør anse sig selv for bedre, end de andre er.

  Efter min mening vil etikken imidlertid prædike forgæves, så længe dyden ikke lønner sig her på jorden. Det forekommer mig også utvivlsomt, at en real ændring i menneskers forhold til besiddelsen vil hjælpe mere end et hvilket som helst etisk bud; hos socialisterne bliver denne erkendelse imidlertid forplumret af en ny idealistisk underkendelse af den menneskelige natur og gjort værdiløs, når den skal føres ud i livet.”

  Freud meddeler videre, at trods mange gode ønsker og bestræbelser for at “menneskers værdidomme ubetinget bliver ledet af deres lykkeønsker og altså er et forsøg på at underbygge deres illusioner med argumenter” , så ville han ønske, a”om nogen ville fremhæve den menneskelige kulturs tvangsmæssige karakter og f.eks. sige, at tilbøjeligheden til indskrænkning af seksuallivet eller af humanitetsidealet på bekostning af den naturlige udvælgelse er udviklingsretninger, der ikke lader sig standse eller ændre, og som man gør bedst i at bøje sig for, som om det var naturnødvendigheder.”

  Han fortsætter med historiens gang, hvor det så er blevet fraveget som uovervindeligt, skubbet til side for andet.

  Og – han udtrykker, at der fra hans side ingen trøst er at hente; “for det er i grunden trøst, de alle forlanger, de vildeste revolutionære lige så lidenskabeligt som de frommeste troende.” Og Freud fortsætter slutteligt med at sige følgende:

  “Det forekommer mig at være menneskeslægtens skæbnespørgsmål, om og i hvilken udstrækning det vil lykkes dens kulturudvikling at blive herre over den forstyrrelse af samlivet, som den menneskelige aggressions- og selvødelæggelsesdrift bevirker. I denne sammenhæng fortjener måske netop den nuværende tid (her vistnok 1929) en særlig interesse (ego: og ikke mindre i vor tid!) . Menneskene har nu bragt det så vidt i beherskelsen af naturkræfterne, at de med disses hjælp vil have let ved at udrydde hinanden til sidste mand. Dette er de klar over, og det er grunden til en hel del af deres nuværende tro, deres ulykkelighed, deres angststemning. Og det må nu forventes, at den anden af de to “himmelske magter”, den evige Eros, vil gøre en indsats for at hævde sig i kampen mod sin lige så udødelige modstander . Men hvem kan forudse resultatet og udfaldet?”

  Tja ..vi lever i uhyggelige tider, nu med ISIS o.a. andre grupper .. men vor hjemlige regering og deres allierede i skolereformen og dens fastholden af børnene i umindelige timer – uanset nærmest deres alder – og ikke mindst udvikling, hvor det glemmes, at børnene stadig vokser, hvad der kræver kræfter og energi af dem, såvel som de skal have tid til deres ikke kun motion og andre fritidsinteresser men et privatliv med kæreste/er ikke mindst- Ellers får vi flere angste og utrygge i puberteten, der hader skole, lærere og autoriteter – de har allerede fået en del af deres barndom frarøvet i forvejen!

  Stadig propper vi uden ophør voksnes problemer ned over børnene, og vi giver dem for lidt pleje og omsorg i diverse institutioner – og ingen respekt omkring, at de gerne vil lære. Alt og alle skal rettes ind efter de svageste, og hvor for megen inklusion netop kan gøre nogle af disse til tabere.

  Lighed opnår vi ikke alligevel, da vi er født i forskellige sociale lag og tillige med forskellig intelligens – omend diverse muligheder skal stå åbne til hver en tid. Og samtidig hermed så vil man øge begrænsningerne for studier samtidig med, at vi skal have verdens bedste folkeskole, der får enkelte indslag nu med statsministeren, så vidt jeg har forstået det, fra de private skolers dagsorden. Ren skyldfølelse over selv at have børn, visse politikere, på private skoler fremfor ærlig snak om tingene.

  Ulideligt for mig i hv fat tænke på, hvordan vi ødelægger det for vore børn på forhånd – fremfor at forstå, hvordan de i hv f også er indrettet, og det lige fra dat é i deres liv!

  Svært at tænke tanken til ende, fordi vi reparerer og tro i st f at vide reelt: om mennesket!

 39. Af Kirsten Rasmussen

  -

  Spørgsmålet om, hvorvidt danskerne er ved at blive mindre næstekærlige, kræver at man definerer ordet “næstekærlighed”. Mon ikke man kan sige, at det handler om, at mennesker tager hånd om andre mennesker, der har behov for det. Det gør vores velfærdssamfund vel egentlig også, og set ud fra et økonomisk synspunkt – hvis man kan tro de beløb, der blev nævnt i Søndagsavisen i søndags- endda ganske godt.

  Ikke desto mindre dukker der bestanding historier op i medierne om, hvor svært stillet nogle mennesker er økonomisk. Har man imidlertid set tilstrækkelig mange afsnit af TV3-programmet “Luksusfælden”, vil man kunne konstatere, at rigtig mange af de mennesker, der har behov for at blive taget hånd om, skaber problemerne selv. Også DR har været og er leveringsdygtig i programmer, der rykker lidt ved ens syn på “offerbegrebet”. Hvis man, efter at have set den type programmer ikke længere har helt så ondt af mennesker, der er i såkaldt “nød”, er man så blevet mindre næstekærlig – eller er man blot realistisk uvillig til at lade sig binde en historie på ærmet om, hvor skrækkeligt samfundet behandler visse mennesker?

  Et andet eksempel – julehjælp: Da VK-O regeringen var ved magten, var der ydelsesbegrænsninger som starthjælp og kontanthjælpsloft, og i de år fik vi at vide, at ansøgningerne om julehjælp skød i vejret med rekordfart, og at regeringens “onde” ydelsesbegrænsninger var en årsag hertil. Mærligt nok er ansøgningerne om julehjælp fortsat med at stige, efter at den nuværende regering har afskaffet starthjælp og kontanthjælpsloft. Måske skyldes det, at man nu om stunder søger ved at sende en ansøgningsformular af via nettet (går jeg ud fra), hvorefter man får ja eller nej. Det er jo nemt.

  Er man ikke næstekærlig, hvis man mener, at vi skal finde en anden måde at hjælpe flygtninge på, end ved at tage imod dem i Danmark? Den indstilling bunder i hvert fald i mit eget tilfælde i, at jeg er bange for at det danske (europæiske) samfund segner under vægten af de massive problemer, det må forventes at give, hvis der kommer for mange svært integrerbare personer til landet.

  Dagens danskere betaler i stor stil til velgørende organisationer, deltager i landsdækkende indsamlinger og udfører frivilligt arbejde af forskellig art. Der har aldrig før været snakket/skrevet så meget om begrebet “frivillighed”, og hvis ikke det er næstekærlighed, så ved jeg ikke hvad er.

  Så paradoksalt nok er vi danskere på samme tid mindre næstekærlige og mindst lige så næstekærlige, som vi altid har været. Bare på en anden måde.

 40. Af Ulf Timmermann

  -

  Sørensen, har intet mod Trotski, specielt, blot og især noget mod de trotskister der på et eller andet elite universitetet i dit elskede U.S.A. udtænkte neo-konservatismen (og sikkert også Rødstrømpebevægelsen, The Redsocks) – og har overhovedet ikke haft indvandringen, hverken min eller din holdning til den, når jeg jeg udnævner dig til en højre-rabiat neo-konservativ. Fornemmer, at du overhovedet ikke har noget kendskab til din nutid, hvad der har rørt sig og hvad der rører sig i den, deep down.

 41. Af Jan Hansen

  -

  Kirsten Rasmussen

  Nu skal man jo passe på at man ikke lader sig manipulere af sit tv-apparat. TV-stationerne fylder jo seerne med vås og løgnepropaganda, og hvis man ikke supplerer med viden andre steder fra, ender man jo som en indoktrineret robot og vildledt vælger.

 42. Af soren sorensen

  -

  Du lyder sgu som en radikal tosse Timmermann.!.Fuld af hysteriske varme intentioner uden indhold som fx. mht. indvandringen camoufleret som humanisme uden interesse for betydningen eller humanisme af denne for statsborgere i landet..De er jo “verdensborgere” for Danske!

  Lidt lige som dig med din velfaardsundergravende kinensiske virksomhed der saalger mog produceret der til her og Grundfos der laver pumperne til dem- oh yes-ogsaa producere dem der til dem og betaler skatterne der.

  Det er faktisk neo-konservativ politik saa det batter..Bush og Cheney ville have vaaret stolte af dig i administrationen og DF liberalisterne ville ogsaa stotte op i udforelsen af kapitalen og flere lonpressere..De indforte jo som bekendt dobbelt saa mange pr. aar under VKO tiden end Nyrup regeringen?

 43. Af r. vangkilde

  -

  Soren Sorensen! – har du foræret dit Ø væk til liste Ø.
  – ELLER bor du udenfor Danmarks grænser af politiske grunde, ELLER er du blevet bidt af en gal muslim, og derfor opgivet det danske velfærd af næste kærligheden.

 44. Af soren sorensen

  -

  R. Vrangkilde@

  Er naturligvis ingen naastekaarlighed mod de svage og Danmark som helhed hvis men stotter op om den stigende indvandring og borgerliges onske om endnu flere lonpressere. K jo 150.000.

  Men saa ikke dit sporgsmaal..Var det om det er godt for Danmark at Danskere producere varer i Kina til salg i Danmark?

  ps Jens Jonatan

  Endnu et skarp indlaag fra Jens Jonatan der tor fortaale de borgerlige hvorledes okonomi haanger sammen og burde fungere baade for at faa flere med men ogsaa en sundere okonomi..

  De okonomiske journalister lader til at vaare kobt rup og stup. Maersk familien maa side og grine deres rov i laaser? Nu laaser jeg selv Borsen i ny og naa men men skal godt nok ikke vaare fodt igaar hvis men foolger deres henvisninger til investeringer mm. dens saglighed kommer paa test..Jeg investere altid udfra praamissen i Borsen og Finanacial times at naar de siger i kor gor dette gor du med rettidig egen taankning hu det modsatte eller ihvertfald det kvart modsatte og det fungere..At se igennem alle de borgerlige logne tager et menneske med aaben ojne og god kritisk sans. Sadanne har naturligvis ingen ytringsfrihed i jens Jonatan..

  Yderst interessant at “okonomer er alle kobt af industrien i Danmark 🙂 ” ift. andre lande. Det lyder korrekt. Samme ordlyd om du laaser Borsen,Berlingske,Politiken eller Information. Naturligvis mangler Danmark vilje til ikke at lade borgerlige okonomer bestemme men politikken under en Rod regering. For vi ved jo at de bestemmer under alle forhold under borgerlig ledelse for at forringe lonmodtagere vilkaar. Den negative Radikale indflydelse viser sit borgerlige fjaas og S er fulgt med.

  Jens Jonatan beviser igen at han er den skarpeste kniv i skuffen i Berlingske debat.
  DR er blevet saa saa liberalistisk paa det seneste. Studievaarterne er alle af typen Anne Sophia Hermansen-Krasnik uden journalistisk alsidighed. Gud vide om de har faaet ny redaktor? Men tror det. DR er blevet en lang tirade mod de svage og frasorteret og det er dybt skrammende den nye liberalistiske jagt men ser uafbrudt der paa dem uden stemme. Maersk familien og venner diktere nyhedsstrommen i DR nu..Det er vel billigt. At kobe 5 redaktorer altsaa?

  Journalister der beskaaftigere sig med okonomi er blevet saa bange for at trade de private over taaerne som de haaber at faa det dobbelte i lon for som “kommunikations eksperter af liberalisme” at alt kritik er forsvundet og konsensus er hvad fatter siger er altid rigtigt.

 45. Af Preben F Jensen

  -

  Soren Sorensen fra Enhedslisten skriver flittigt på alle blogs som han stadig har adgang til. Men hvad går hans budskaber egentlig ud på? Er det bare at alle borgerlige er nogle dumme og lede kapitalister, mens alle indvandrere er berigere som alle vi danskere bør være henrykte over at få lov til at forsørge og servicere? Eller hvad er Sorens politiske program?? Véd han det selv?

 46. Af soren sorensen

  -

  Preben Jensen

  Paa udgang fra Sankt hans igen? Egne noogler og det hele i aften?

  Ok.

  Socialist for kapitalisme med maade og naade-altsaa for kapitalisme…Imod indvandring…

  Dig du er vist blot en blind Dansk DF (Danske forening eller Dansk folkeparti) medlem ude for haab..DF mere end fordoblet indvandrerantallet under deres lo aar og har stemt for flere eu forslag end andre partier..Tilfaaldigvis dine 2 maarkesager, alligevel er du saa blind at du har stemt paa dem alligevel…

  Preben jensen taler med sig selv under mindst 12 synonymer i Berlingske..Men Berlingske bloggere elsker taaber..De ser selv saa intellegente ud derefter og derfor har du ytringsfrihed Preben Jensen..Dog pundus til Xin Xin og HDP og Lomborg som de eneste 3 der respektere ytringsfrihed i Berlingske..

Kommentarer er lukket.